เปิดแล้ว!! ทางรถไฟสายเฉิงตู-คุนหมิงสายใหม่
 การเผยแพร่:2022-12-30 16:09:15   ดูความถี่:0 แหล่ง:CMG

\

ทางรถไฟสายเฉิงตู-คุนหมิงสายใหม่จากเมืองเอ๋อเหมยถึงเหมี่ยนหนิงได้สร้างแล้วเสร็จ ทำให้ทางรถไฟสายเฉิงตู-คุนหมิงสายใหม่ที่มีระยะทางยาว 915 กม. สายนี้ ได้เชื่อมต่อกันทั้งสายและใช้งานอย่างเป็นทางการแล้ว

ย่นระยะเวลาการเดินทางจากนครเฉิงตูถึงเมืองซีชาง ใช้เวลาเพียง 3 ชั่วโมง พันจือฮวา  5 ชั่วโมงและคุนหมิง 7.5 ชั่วโมงเท่านั้น

\

ทางรถไฟสายเฉิงตู-คุนหมิงสายเดิมมีระยะทาง 1,096 กม. มีความเร็วตามการออกแบบอยู่ที่ 80 กม. ต่อชั่วโมง ได้สร้างเสร็จและเดินรถในเดือนกรกฎาคม ปี 1970มีลักษณะทางธรณีสัณฐานตามแนวเส้นทางซับซ้อนมากเนื่องจากมีความต้องการทางการขนส่งเพิ่มขึ้นอีกทั้งขีดความสามารถของการขนส่งก็ไม่เพียงพอ

\

ปัจจุบันหน่วยงานทางรถไฟจึงได้สร้างทางรถไฟเฉิงตู- คุนหมิงสายใหม่ในพื้นที่รายทางขึ้นมา

รถไฟเฉิงตู-คุนหมิงสายใหม่มีความเร็วการเดินรถตามการออกแบบอยู่ที่ 160 กม. ต่อชั่วโมง ช่วงเอ๋อเหมย-เหมี่ยนหนิง มีระยะทางยาว 240 กม.ได้สร้างสถานี 9 แห่งเพื่อรับส่งผู้โดยสารและขนส่งสินค้า


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น