เปิดใช้งานท่อส่งก๊าซธรรมชาติสายตะวันออกจีน-รัสเซีย ช่วงไท่อัน-ไท่ซิง
 การเผยแพร่:2022-12-30 16:10:14   ดูความถี่:0 แหล่ง:CMG

\

ท่อส่งก๊าซธรรมชาติสายตะวันออกระหว่างจีนและรัสเซียช่วงไท่อัน-ไท่ซิง ได้เริ่มใช้งานอย่างเป็นทางการแล้วทำให้ท่อส่งก๊าซธรรมชาติสายตะวันออกระหว่างจีนและรัสเซียจากเหนือสู่ใต้ได้เชื่อมต่อกับระบบท่อส่งก๊าซจากตะวันตกสู่ตะวันออกที่เมืองไท่ซิงของมณฑลเจียงซูอย่างเป็นทางการ พลังงานสะอาดจากไซบีเรียจะส่งไปถึงพื้นที่สามเหลี่ยมแม่น้ำแยงซี

ท่อส่งก๊าซธรรมชาติสายตะวันออก จีน-รัสเซียเป็นท่อส่งก๊าซธรรมชาติที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางถึง 1,422 มม.

และมีระดับความดันสูงถึง 12 MPa จากผลการตรวจวัดพบว่า ภายใต้ความดัน 12 MPa ท่อส่งก๊าซยาว 1 เมตรจะบรรจุก๊าซได้ 250ลูกบาศก์เมตรเท่ากับปริมาณการใช้ก๊าซของครอบครัวที่มีสมาชิกสามคนเป็นเวลาหนึ่งปี

\

\

ปริมาณการส่งก๊าซตามการออกแบบอยู่ที่ 380 ลูกบาศก์เมตรต่อปีเป็นท่อส่งก๊าซธรรมชาติระยะทางยาวที่มีปริมาณการส่งโดยท่อเดียวมากที่สุดในโลกปัจจุบัน


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น