โฆษกกระทรวงกลาโหมจีนกล่าวอวยพรปีใหม่
 การเผยแพร่:2022-12-30 16:13:34   ดูความถี่:0 แหล่ง:CMG

บ่ายวันที่ 29 ธันวาคม กระทรวงกลาโหมจีนจัดการประชุมแถลงข่าวเป็นประจำ พันเอกพิเศษถัน เค่อเฟย รองอธิบดีกรมสารสนเทศ กระทรวงกลาโหมจีน และโฆษกกระทรวงฯ กล่าวอวยพรปีใหม่

เขากล่าวว่า ปีใหม่ 2023 กำลังจะมาถึง ขออวยพรปีใหม่ล่วงหน้าแก่สื่อมวลชนทั้งจีนและต่างชาติ ขอบคุณมิตรทั้งหลายที่ให้ความสนใจต่อภารกิจป้องกันประเทศและการสร้างสรรค์กองทัพของจีน และให้ความเชื่อถือกับการสนับสนุนต่องานแถลงข่าวของกระทรวงกลาโหมจีน

ปี 2022 การประชุมสมัชชาผู้แทนพรรคคอมมิวนิสต์จีนทั่วประเทศครั้งที่ 20 จัดขึ้นด้วยความสำเร็จสมบูรณ์ และได้จัดวางงานเชิงยุทธศาสตร์ต่อการบรรลุเป้าหมายการต่อสู้ครบร้อยปีการก่อตั้งกองทัพจีน มุ่งสร้างสรรค์สถานการณ์ใหม่เพื่อความทันสมัยด้านการป้องกันประเทศและการพัฒนากองทัพ กองทัพประชาชนเสริมสร้างการฝึกซ้อมเตรียมรบ ศักยภาพในการพิทักษ์อธิปไตย ความมั่นคงปลอดภัย และผลประโยชน์ด้านการพัฒนาเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง กองทัพจีนยังแข็งขันเข้าร่วมปฏิบัติการผดุงสันติภาพ การคุ้มกันการเดินเรือ และการให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรม ฯลฯ สร้างคุณูปการต่อการสร้างสรรค์ประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันของมวลมนุษย์ และแบกรับความรับผิดชอบของกองทัพประเทศขนาดใหญ่ (LF/yim/cui)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น