จีนให้สิทธิพิเศษกับเด็กในการซื้อตั๋วรถไฟ
 การเผยแพร่:2023-01-03 16:45:49   ดูความถี่:0 แหล่ง:CMG

\

สำนักข่าวซินหวารายงานว่า ข้อบังคับการขนส่งผู้โดยสารทางรถไฟของกลุ่มบริษัทการรถไฟแห่งชาติจีนเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมปี 2023  โดยกำหนดว่าเด็กอายุระหว่าง 6-14 ปี มีสิทธิพิเศษในการซื้อตั๋วรถไฟ  

สำหรับผู้โดยสารที่บรรลุนิติภาวะแล้วสามารถพาเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 6 ปี หนึ่งคนโดยสารรถไฟด้วยกันฟรีแต่ไม่มีที่นั่ง  ส่วนเด็กคนอื่นๆ ที่ติดตามจะใช้สิทธิพิเศษในการซื้อตั๋วรถไฟได้

สำหรับบรรดานักเรียน นักศึกษาจะใช้บัตรนักเรียน นักศึกษาซื้อตั๋วรถไฟในราคาพิเศษ  4 ครั้งต่อ 1 ปีการศึกษาซึ่งอยู่ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคมถึงวันที่ 30 กันยายนของปีถัดไป

นอกจากนี้ผู้ที่ถือบัตรทหารผู้พิการ  บัตรตำรวจผู้พิการ  และบัตรตำรวจดับเพลิงผู้พิการก็ได้สิทธิซื้อตั๋วรถไฟในราคาพิเศษอีกด้วย(BO/ZHOU)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น