รถไฟขนส่งสินค้าจีน-ยุโรปจบวนใหม่เดินทางจากด่านสือเจียจวง
 การเผยแพร่:2023-01-03 16:53:19   ดูความถี่:0 แหล่ง:CMG

รถไฟขนส่งสินค้าจีน-ยุโรปสองขบวนใหม่ ได้แก่ หานตัน-สือเจียจวง-ยุโรป และ หลังฝาง-สือเจียจวง-ยุโรป ได้ออกเดินทางจากด่านทางบกระหว่างประเทศสือเจียจวง ต่างเดินไปยังกรุงทัสเคนต์(Tashkent)ของอุสเบกิสถาน และกรุงมอสโกของรัสเซีย

\

รถไฟขนส่งสินค้าจีน-ยุโรป “หานตัน-สือเจียจวง-ยุโรป” 50 ขบวนแรกมีตู้ขนส่ง 100 ตู้คอนเทนเนอร์มาตรฐาน  บรรจุสินค้าส่งออกชนิดต่างๆ รวมถึงรถเด็ก และแท่งอิเล็กโทรดกราไฟท์ ส่วนขบวน “หลังฝาง-สือเจียจวง-ยุโรป” ขนส่ง 100 ตู้คอนเทนเนอร์มาตรฐาน  รวมถึงเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้า 

\

ในปัจจุบัน ด่านทางบกระหว่างประเทศสือเจียจวงได้เปิดเส้นทางการเดินรถ “+สือเจียจวง-ยุโรป”ที่เชื่อมต่อกับเมืองสิงไถ ชางโจว เหิงส่วย เป่าติ้ง หานตัน หลังฝัง ตลอดจนปักกิ่งและเทียนจิน 


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น