โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศวิทยาที่สำคัญในนครฉงชิ่ง
 การเผยแพร่:2023-01-04 15:24:19   ดูความถี่:0 แหล่ง:CMG

โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศวิทยาถนนเป่ยปินทางตะวันออกริมแม่น้ำแยงซี เป็นโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศที่สำคัญของนครฉงชิ่งได้เริ่มดำเนินงาน

โครงการนี้สร้างขึ้นตามฝั่งเหนือของแม่น้ำแยงซีในเมืองฉงชิ่ง มีระยะทางยาว 11.2 กม. ตามแผนการจะสร้างเสร็จในปี 2025

นอกจากฟื้นฟูระบบนิเวศวิทยาแล้วยังจะปฏิบัติตามแนวคิดการอนุรักษ์และสืบทอดสร้างสถานที่ท่องเที่ยวริมแม่น้ำ 12 แห่ง ปฏิบัติตามแนวคิดเมืองอัจฉริยะที่เชื่อมต่อกัน  การคมนาคมอัจฉริยะ และการบริหารเมืองแบบอัจฉริยะ และปฏิบัติตามแนวคิดการคมนาคมช่วยพัฒนาเศรษฐกิจสร้างแถบเศรษฐกิจริมแม่น้ำ

โครงการนี้จะสร้างทางเดินรถ 6 เลน 2 ทาง สอดคล้องกับมาตรฐานป้องกันน้ำหลากได้ 100 ปี

เสริมขีดความสามารถการคมนาคมที่คล่องตัวโดยรวมขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น