โครงการ “ประกันภัย+สินค้าซื้อขายล่วงหน้า” บรรเทาความเสี่ยงของเกษตรกร
 การเผยแพร่:2023-01-05 11:39:02   ดูความถี่:0 แหล่ง:CMG

\

หลายปีมานี้  จีนรณรงค์โครงการ “ประกันภัย+สินค้าซื้อขายล่วงหน้า” ในชนบท  เพื่อเสริมการคุ้มครองต่อพืชผลการเกษตรของบรรดาเกษตรกร 

โครงการ “ประกันภัย+สินค้าซื้อขายล่วงหน้า” เป็นผลิตภัณฑ์ประกันภัยด้านการเกษตรที่พัฒนาโดยสถาบันประกันภัยและสถาบันสินค้าซื้อขายล่วงหน้า  เพื่อให้บริการต่อเกษตรกร  ธุรกิจด้านการเกษตร  และห่วงโซ่อุตสาหกรรมการผลิตด้านการเกษตร  โดยใช้ราคาผลิตผลการเกษตรที่ซื้อขายล่วงหน้าเป็นหลักฐานและอ้างอิงในการพิจารณารับประกันภัยและชดเชย  ทำให้ สถาบันประกันภัยจะรับผิดชอบเสนอราคาและผลิตภัณฑ์ประกันภัยให้แก่บรรดาเกษตรกร    ส่วนสถาบันสินค้าซื้อขายล่วงหน้าจะรับผิดชอบกระจายความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์ประกันภัยดังกล่าวในตลาดสินค้าซื้อขายล่วงหน้า

คุณหลิว ซูหยัง ชาวสวนแอปเปิ้ลจากหมู่บ้านหม่าเจียจวง  ตำบลกวนหลี่  เมืองซีเสีย  มณฑลซันตงได้รับเงินชดเชยมูลค่า 75,000 หยวน  เท่ากับประมาณ 375,000 บาท เนื่องจากราคาแอปเปิ้ลตกต่ำลงอย่างรวดเร็ว  เมื่อปีที่แล้ว  คุณหลิวใช้เงิน 4,200 หยวนเป็นค่าประกันภัยสวนผลไม้ของตนที่มีเนื้อที่ 2.5 เฮกตาร์    เขารู้สึกว่า  โครงการ “ประกันภัย+สินค้าซื้อขายล่วงหน้า” มีส่วนช่วยในการบรรเทาความเสี่ยงด้านการเกษตรซึ่งจะได้รับผลกระทบจากดินฟ้าอากาศเป็นอย่างมาก

สถิติจากสมาคมธุรกิจสินค้าซื้อขายล่วงหน้าของจีนระบุว่า  ในช่วง 2021-2022  โครงการ “ประกันภัย+สินค้าซื้อขายล่วงหน้า” ได้ชดเชยความเสียหายต่าง ๆ คิดเป็นมูลค่า 1,340 ล้านหยวน หลายปีมานี้โครงการนี้ได้ประสบความสำเร็จในการชดเชยความเสียหายจากการปลูกข้าวโพดที่เกิดขึ้นในอำเภอหวาชวนมณฑลเฮยหลงเจียง  ความเสียหายจากการปลูกแอปเปิ้ลที่เกิดขึ้นในตำบลหยันฉาง  มณฑลส่านซี  ความเสียหายในการปลูกยางพาราที่เกิดขึ้นในอำเภอไป๋ซาม  ณฑลไห่หนัน  และความเสียหายจากการผลิตน้ำตาลที่เกิดขึ้นในอำเภอเมิ่งเหลียน  มณฑลหยุนหนัน  เป็นต้น(YING/ZHOU)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น