ท่าเรือเซี่ยงไฮ้รองรับตู้คอนเทนเนอร์สูงสุดครองอันดับที่หนึ่งของโลก 13 ปีต่อเนื่อง
 การเผยแพร่:2023-01-05 11:38:00   ดูความถี่:0 แหล่ง:CMG

ไตรมากแรกของปี 2022 บริษัท เซี่ยงไฮ้ พอร์ต กรุ๊ปประสบความสำเร็จในการประกอบกิจการ เมื่อเดือนกรกฎาคมปี ค.ศ 2022 รองรับตู้คอนเทนเนอร์เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว สร้างสติติสูงสุดในระยะเดียวกันของทุกปีที่ผ่านมาด้วยจำนวนตู้คอนเทนเนอร์มาตรฐาน 4.303 ล้านตู้  

\

8 ก.ย.ปีที่ผ่านมาได้รองรับคอนเทนเนอร์มาตรฐานมากกว่า 160, 000 ตู้ จากนั้นอีกสี่วันรองรับ 170,000 ตู้ สร้างสถิติใหม่ภายใน 24 ชั่วโมงที่ 170,173 ตู้ และสถิติสูงสุดในอีกหลายด้าน เช่น จำนวนตู้คอนเทนเนอร์สำหรับเรือบรรทุกลำเดียว จำนวนตู้คอนเทนเนอร์ที่ท่าเรือแห่งเดียวภายใน 24 ชั่วโมง

\

ปี ค.ศ 2022 ท่าเรือเซี่ยงไอ้ยังทุ่มกำลังทางเทคโนโลยีใหม่ ขยายขอบเขตธุรกิจ และเปิดช่องทางสีเขียวสำหรับพัสดุสำคัญเพื่อการผลิตและคุณภาพชีวิตของผู้ใช้บริการด้วย


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น