สถานีโทรทัศน์ CGTN ถ่ายทำสารคดีเรื่อง ฝ่าวงล้อม
 การเผยแพร่:2023-01-09 16:34:44   ดูความถี่:0 แหล่ง:CMG

ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2023  จีนจะใช้แผนป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 แบบ “ชนิด B บริหาร B” อย่างเป็นทางการ  โดยโควิด-19 จะไม่รวมอยู่ในการจัดการโรคติดต่อกักกันอีกต่อไป  จะไม่ใช้มาตรการแยกตัวผู้ติดเชื้อโควิด-19  จะไม่กำหนดว่าใครเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ   และจะไม่กำหนดเขตเสี่ยงสูงหรือเขตเสี่ยงต่ำ  ผู้ที่เดินทางเข้าจีนจะไม่ถูกแยกตัว แต่ต้องมีผลการตรวจกรดนิวคลีอิกก่อนเดินทาง 48 ชั่วโมง

\

การที่จีนปรับใช้มาตรการใหม่ในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 สถานีโทรทัศน์ CGTN ภายใต้การดูแลของสถานีวิทยุและโทรทัศน์ส่วนกลางของจีน (CMG) ได้ถ่ายทำสารคดีเรื่อง “ฝ่าวงล้อม”  โดยได้สัมภาษณ์บรรดาผู้เชี่ยวชาญ  และผู้ที่อยู่เหตุการณ์ที่สำคัญ  ด้วยการบรรยายของผู้ดำเนินรายการ  ประกอบข้อมูลข่าวสารและตารางต่าง ๆ   เพื่อชี้แจงว่าหลังจากการแพร่ระบาดของโควิด-19  เป็นต้นมา  รัฐบาลจีนยึดมั่นแนวคิดประชาชนมาก่อน  และชีวิตสำคัญที่สุด  กำหนดนโยบายป้องกันและควบคุมโควิด -19 อย่างทันท่วงที  ตามหลักวิทยาศาสตร์และมีระเบียบ  โดยติดตามการคลี่คลายและการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 อย่างใกล้ชิด ปรับปรุงนโยบายป้องกันและควบคุมโควิด -19 ให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง   อีกทั้งให้เวลาการพัฒนาและผลิตวัคซีน  เพื่อประกันชีวิตและความปลอดภัยของประชาชนในระดับสูงสุดและลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่มีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้อยู่ในระดับต่ำสุด

ขณะเดียวกันรัฐบาลจีนได้ประสานงานการป้องกันและควบคุมโควิด-19 กับการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยประกันให้เศรษฐกิจพัฒนาไปอย่างมั่นคง  ปี 2020  ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของจีนเติบโตขึ้น 2.3%   โดยมีมูลค่าทะลุ 100 ล้านล้านหยวน  เป็นประเทศเศรษฐกิจที่บรรลุการเติบโตทางเศรษฐกิจเพียงหนึ่งเดียวในโลก  ปี 2021   ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของจีนเติบโตขึ้น 8.4%    ซึ่งเป็นอัตราการเติบโตสูงสุดในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา  ช่วง 11 เดือนของปี 2022  การค้าปลีกทางอินเทอร์เน็ตของจีนเติบโตขึ้น 4.2% เมื่อเปรียบเทียบกับระยะเดียวกันของปี 2021  คาดว่ายอดปริมาณทางเศรษฐกิจของจีนในปี 2022 คิดเป็นมูลค่ากว่า 120 ล้านล้านหยวน

การดำเนินมาตรการใหม่ในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำควบคู่ไปกับการฟื้นตัวของแขนงงานต่าง ๆ   จีนจะเชื่อมโยงกับโลกใหม่และจะต้อนรับการพัฒนาใหม่ (Bo/ZHOU)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น