จีนตั้งฉายา “ฉางเจิง 2F” เป็น "จรวดวิเศษ" หลังทำภารกิจส่งนักบินอวกาศสำเร็จทุกครั้ง
 การเผยแพร่:2023-01-09 16:38:46   ดูความถี่:0 แหล่ง: CMG

จรวดขนส่ง “ฉางเจิง 2F” ทีนำนักบินอวกาศจีนไปสู่ห้วงอวกาศนั้น เป็นจรวดพร้อมมนุษย์รุ่นแรกและรุ่นเดียวของจีนที่ปฏิบัติภารกิจในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา จรวดรุ่นนี้ขึ้นสู่อวกาศทั้งหมด 17 ครั้งและประสบความสำเร็จทุกครั้ง จึงได้รับฉายาว่า “จรวดวิเศษจีน”

หน้าที่ของจรวดขนส่งพร้อมมนุษย์นั้นก็คือนำนักบินอวกาศเข้าสู่วงโคจรที่กำหนดไว้ในห้วงอวกาศ

ตั้งแต่เริ่มการวิจัยผลิตจรวด “ฉางเจิง 2F” จนถึงปัจจุบัน ไม่ว่าในด้านการเลือกวัถตุดิบการผลิต การผลิต การทดลองและการบริหารก็ตาม ล้วนแต่ป็นไปตามมาตรฐาน

นายหรง อี้ ผู้ออบแบบใหญ่ของจรวด “ฉางเจิง 2F”กล่าวว่า เมื่อเทียบกับจรวดรุ่นอื่น จรวด “ฉางเจิง 2F” ได้เพิ่มจัดระบบแก้ไขข้อบกพร่องและระบบนิรภัย เพื่อความปลอดภัยของนักบินอวกาศ


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น