จีนประกาศแผนการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ฉบับที่ 10
 การเผยแพร่:2023-01-09 16:58:15   ดูความถี่:0 แหล่ง:CMG

\

เพื่อให้ทุกพื้นที่ทำงานด้านการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 ให้ดียิ่งขึ้น วันที่ 7 มกราคม กลไกการป้องกันและควบคุมร่วมของคณะรัฐมนตรีจีนประกาศ "แผนการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ฉบับที่ 10 โดยเปลี่ยนชื่อ “โรคปอดอักเสบจากโควิด-19” เป็น “การติดเชื้อโควิด-19”

แผนดังกล่าวเป็นไปตามหลักการ "เริ่มจากการป้องกัน ร่วมกับการรักษาพยาบาล ปฏิบัติตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ และจัดการตามระดับและกลุ่มคนที่ต่างกัน” เน้นการคุ้มครองประชาชนกลุ่มสำคัญ เพื่อบรรลุเป้าหมายการทำงานในการ "ปกป้องสุขภาพและป้องกันโรคร้ายแรง" ปกป้องชีวิตและสุขภาพของประชาชนให้มากที่สุด ลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดที่มีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แผนดังกล่าวเสนอให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุ ฉีดวัคซีนและวัคซีนเข็มกระตุ้น สำหรับกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงนั้นสามารถฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นเข็มที่สองได้ หลังจากฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นเข็มแรก 6 เดือน

นอกจากนี้แผนดังกล่าวยังเสนอว่าภายใต้สถานการณ์ปกติ จะดำเนินการกำกับและตรวจสอบการกลายพันธุ์ของไวรัส การรายงานผู้ป่วย การตรวจสอบของโรงพยาบาล การติดตามสภาพโรคปอดอักเสบที่ไม่ทราบสาเหตุ การตรวจสอบน้ำเสียในตัวเมือง เป็นต้น ภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินจะมีการเพิ่มการตรวจกรดนิวคลีอิกและแอนติเจน การติดตามสภาพองค์กรรักษาพยาบาลบางแห่ง การติดตามสภาพองค์กรสำคัญรวมถึงนักเรียนและชุมชน (Bo/Chu/Zhou)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น