สี จิ้นผิง ชี้นำงานสำคัญด้านการเมืองและกฎหมาย แสดงความยินดีและให้กำลังใจตำรวจประชาชนทั่วประเทศจีน
 การเผยแพร่:2023-01-09 16:59:24   ดูความถี่:0 แหล่ง:CMG

เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายสี จิ้นผิง เลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีน ประธานาธิบดีจีน ประธานคณะกรรมการทหารส่วนกลางของจีนมีคำชี้นำงานสำคัญทางด้านการเมืองและกฎหมาย โดยเน้นว่างานด้านการเมืองและกฎหมายเป็นองค์ประกอบสำคัญในงานของพรรคฯ และประเทศ ต้องปฏิบัติตามเจตนารมณ์การประชุมสมัชชา 20 ยืนหยัดการนำของพรรคฯ ต่องานด้านการเมืองและกฎหมายทั้งหมด ยกระดับฐานะทางการเมือง เพิ่มความสามารถในการวินิจฉัย การรับรู้และการปฏิบัติด้านการเมือง ยืนหยัดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ยืนหยัดหนทางการบริหารตามกฎหมายแบบสังคมนิยมที่มีอัตลักษณ์จีน ยืนหยัดการปฏิรูปและนวัตกรรม ยืนหยัดเชิดชูเจตนารมณ์การต่อสู้ ผลักดันงานด้านการเมืองและกฎหมายให้ทันสมัยอย่างเต็มที่ ปฏิบัติหน้าที่และภารกิจการรักษาความปลอดภัยด้านการเมืองของชาติ ประกันความมั่นคงทางสังคมในภาพรวม ส่งเสริมความยุติธรรมและความชอบธรรมทางสังคม คุ้มครองความเป็นอยู่ของประชาชนให้อยู่เย็นเป็นสุข สร้างคุณูปการให้กับการผลักดันการสร้างประเทศสังคมนิยมที่ทันสมัยอย่างรอบด้าน ผลักดันการฟื้นฟูประชาชาติจีนให้เจริญรุ่งเรืองอย่างรอบด้าน โดยคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนในระดับต่าง ๆ ต้องเสริมสร้างความเป็นผู้นำด้านงานการเมืองและกฎหมาย เพื่อประกันให้งานด้านการเมืองและกฎหมายมีความทันสมัยอย่างมีพลัง

“วันตำรวจประชาชนจีน” ที่ใกล้จะมาถึง นายสี จิ้นผิงในนามของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนแสดงความยินดีและให้กำลังใจกับตำรวจประชาชนทั่วประเทศจีน โดยหวังว่า สหายตำรวจจะเป็นผู้พิทักษ์ที่จงรักภักดีต่อพรรคฯ และประชาชนอย่างแน่วแน่ สร้างผลงานใหม่ในการรักษาความปลอดภัยของชาติและความมั่นคงทางสังคม

โดยวันที่ 7 - 8 มกราคมที่ผ่านมา กรุงปักกิ่งได้จัดการประชุมงานด้านการเมืองและกฎหมาย นายเฉิน เหวินชิง กรรมการกรมการเมือง คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน เลขาธิการคณะกรรมการงานด้านการเมืองและกฎหมายส่วนกลางได้ถ่ายทอดคำชี้นำสำคัญของนายสี จิ้นผิงและกล่าวคำปราศรัย (Bo/Cui)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น