นายเหลียง ว่านเหนียน ระบุ การปรับนโยบายป้องกันโควิด-19 ของจีนมีเหตุผลจากปัจจัย 3 ด้าน
 การเผยแพร่:2023-01-12 16:58:54   ดูความถี่:0 แหล่ง:CMG

\

บ่ายวันที่ 11 มกราคม 2023  สมาคมการทูตสาธารณะของจีนได้จัดงานสัมมนา ในงานนี้ นายเหลียง ว่านเหนียน นักวิชาการมหาวิทยาลัยชิงหวา หัวหน้าแผนกผู้เชี่ยวชาญกลุ่มชั้นนำงานด้านการรับมือและจัดการสถานการณ์โควิด-19 แห่งคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติจีนตอบคำถามผู้สื่อข่าวจากสื่อมวลชนต่างชาติหลายแห่งว่า การปรับนโยบายป้องกันโควิด-19 ของจีนไม่ใช่ปล่อยปละละเลย แต่จะเป็นไปตามหลักวิทยาศาสตร์อย่างตรงจุด มีประสิทธิภาพและมีความเจาะจงมากขึ้น เพื่อมีความสมดุลระหว่างการป้องกันโควิด-19 และการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม คุ้มครองความปลอดภัยด้านชีวิตและสุขภาพของประชาชน

นายเหลียง ว่านเหนียน ระบุ การปรับนโยบายป้องกันโควิด-19 ของจีนมีเหตุผลจากปัจจัย 3 ด้าน

ประการแรก วิวัฒนาการของเชื้อไวรัสโควิด-19 ความสามารถหลบเลี่ยงภูมิคุ้มกัน และระดับการระบาดของไวรัส ตลอดจนผลที่เกิดจากโรค

ประการที่สอง ระดับภูมิคุ้มกันของประชาชน ความสามารถในการรักษาพยาบาลและการป้องกันของระบบสาธารณสุข

ประการที่สาม มาตรการด้านสาธารณสุขทางสังคม

นายเหลียง ว่านเหนียน กล่าวว่า เวลานี้จะพบได้ว่า ภูมิคุ้มกันหมู่ของประชาชนกำลังยกระดับ ความสามารถในการรักษาพยาบาลของระบบสุขภาพอนามัยกำลังเพิ่มขึ้น ฉะนั้น จึงจำเป็นต้องปรับมาตรการด้านสาธารณสุขให้เหมาะสม

ตั้งแต่เกิดสถานการณ์โควิด-19 เป็นต้นมา จีนปรับแผนการมาโดยตลอด โดยแผนการรักษาพยาบาลออกมาตั้งแต่ฉบับแรกถึงฉบับที่ 10 เป็นกระบวนการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ (Ying/Cui)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น