กต.จีนหวัง WHO ตัดสินประสิทธิภาพการป้องกันควบคุมของจีนตามหลักวิทยาศาสตร์และชอบธรรม
 การเผยแพร่:2023-01-13 15:46:55   ดูความถี่:0 แหล่ง:CMG

เมื่อวันที่ 12 มกราคม นายวัง เหวินปิน โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนเป็นประธานจัดการแถลงข่าว และตอบคำถามของผู้สื่อข่าวถึงการที่นายเทดรอส อัดฮานอม เกเบรเยซุส ผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลก (WHO) เรียกร้องเมื่อวันที่ 11 มกราคมที่ผ่านมาว่า ให้ประเทศต่าง ๆ รายงานข้อมูลที่ละเอียดและน่าเชื่อถือมากขึ้นนั้น ฝ่ายจีนมีท่าทีอย่างไรต่อข้อกังวลขององค์การอนามัยโลกและบางประเทศเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือและความโปร่งใสทางข้อมูลการแพร่ระบาดของจีน

นายวัง เหวินปิน กล่าวว่า ตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาด จีนได้แบ่งปันข้อมูลและตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับประชาคมโลกอย่างเปิดเผยและโปร่งใส รายงานสภาพการแพร่ระบาดต่อองค์การอนามัยโลกโดยเร็วที่สุด ยืนยันและเปิดเผยลำดับยีนของไวรัสโดยเร็วที่สุด พร้อมเปิดเผยแผนการวินิจฉัย การรักษา และการป้องกันควบคุมที่เกี่ยวข้องให้กับประชาคมโลกโดยเร็วที่สุดด้วย อีกทั้งมีส่วนสำคัญในการวิจัยและพัฒนาวัคซีนและยาของโลก จีนรักษาการติดต่ออย่างใกล้ชิดกับองค์การอนามัยโลก และดำเนินการแลกเปลี่ยนทางเทคนิคมากถึง 5 ครั้งภายในหนึ่งปีที่ผ่านมา ซึ่งเมื่อวันที่ 11 มกราคม จีนก็ได้จัดการประชุมแลกเปลี่ยนทางเทคนิคกับสำนักงานใหญ่ สำนักงานประจำส่วนภูมิภาค และสำนักงานในจีนขององค์การอนามัยโลกอีกครั้ง สองฝ่ายมีการแลกเปลี่ยนเชิงลึกในประเด็นต่างๆ เช่น การรักษาพยาบาล สถานการณ์การแพร่ระบาด การตรวจสายพันธุ์ไวรัส การฉีดวัคซีน เป็นต้น บนพื้นฐานที่ได้ติดต่อมาก่อนหน้านี้แล้ว นอกจากนี้ ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา ทางการจีนยังได้จัดประชุมทวิภาคีกับสหภาพยุโรปและออสเตรเลีย เพื่อดำเนินการแลกเปลี่ยนในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาด และกระชับความร่วมมือในการต่อต้านกับการแพร่ระบาดอย่างลึกซึ้งกับทุกฝ่าย ทั้งนี้ ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางจากองค์การอนามัยโลกและประชาคมโลก

นายวัง เหวินปิน กล่าวว่า องค์การอนามัยโลกเคยกล่าวชื่นชมหลายต่อหลายครั้งว่า ข้อมูลและตัวเลขที่เกี่ยวข้องจากจีน มีส่วนช่วยให้นักวิทยาศาสตร์จากประเทศต่างๆ เข้าใจวิวัฒนาการของไวรัส และสร้างความมั่นใจในวงการวิทยาศาสตร์ระหว่างประเทศในการป้องกันและควบคุมของจีน ตามข้อมูลขององค์การอนามัยโลก การแพร่ระบาดในจีนจะไม่ส่งผลกระทบอย่างมากต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดในปัจจุบันของยุโรป

จีนขอเน้นย้ำอีกครั้งว่า จีนแบ่งปันข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับทุกฝ่ายภายใต้หลักการที่ว่าชอบด้วยกฎหมาย ทันเวลา เปิดเผย และโปร่งใสมาโดยตลอด ซึ่งไม่เพียงได้ป้องกันชีวิตและความมั่นคงของประชาชนจีนให้มากที่สุด อีกทั้งยังกลายเป็นผู้ที่เสนอสิ่งของการป้องกันการแพร่ระบาดของโลกด้วย เป็นกำลังสำคัญในความร่วมมือการป้องกันการแพร่ะรบาดระหว่างประเทศ พร้อมไปกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์การแพร่ระบาด จีนยินดีที่จะดำเนินการแลกเปลี่ยนทางเทคนิคกับประชาคมโลก รวมถึงองค์การอนามัยโลกต่อไป กระชับความร่วมมือในการต่อต้านการแพร่ระบาด รับมือกับความท้าทายของการแพร่ระบาด ปกป้องชีวิตและสุขภาพของประชาชนให้ดีขึ้น จีนยังว่า องค์การอนามัยโลกจะสามารถตัดสินประสิทธิภาพการป้องกันและควบคุมของจีนตามหลักวิทยาศาสตร์อย่างมีเหตุผล และออกเสียงอย่างมีความยุติธรรมและความชอบธรรม (Yim/Chu/Cui)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น