คณะทำงานป้องกันควบคุมโควิดแห่งคณะรัฐมนตรีจีนจัดแถลงข่าวตอบคำถามประเด็นร้อน
 การเผยแพร่:2023-01-16 15:59:27   ดูความถี่:0 แหล่ง:CMG

การดำเนินการรักษาทางการแพทย์ที่ดีเป็นกุญแจสําคัญในการรับมือกับการแพร่ระบาดของโควิดหลังจากจีนประกาศใช้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาด "ประเภท B" คณะทำงานป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของคณะรัฐมนตรีจีนได้จัดแถลงข่าวเพื่อตอบคำถามประเด็นร้อนที่เกี่ยวข้องในวันที่ 14 มกราคมที่ผ่านมา

นางเจียว หย่าฮุย อธิบดีกรมบริหารสถาบันการแพทย์ของคณะกรรมการสุขภาพและอนามัยแห่งชาติกล่าวว่า จํานวนการรักษาผู้ป่วยที่มีไข้ทั่วประเทศในวันที่ 23 ธันวาคม ปี 2022 ที่ผ่านมา รวมแล้วสูงถึง 2,867,000 คน หลังจากนั้นได้ลดลงอย่างต่อเนื่องเหลือ 477,000 คนในวันที่ 12 มกราคม 2023 ซึ่งลดลง 83.3% จากจุดสูงสุด จำนวนผู้ป่วยแผนกฉุกเฉินที่มีตัวเลขสูงสุด 1,526,000 คนในวันที่ 2 มกราคม ได้ลดลงเหลือ 1,092,000 คนในวันที่ 12 มกราคม โดยผู้ป่วยแผนกฉุกเฉินและผู้ป่วยมีไข้ที่มารับการรักษามีสัดส่วนการตรวจพบเป็นผู้ป่วยโควิดลดลงอย่างต่อเนื่อง แนวโน้มเหล่านี้แสดงให้เห็นว่า จุดสูงสุดได้ผ่านไปแล้ว สภาพการรักษาผู้ป่วยมีไข้และแผนกฉุกเฉินค่อยๆฟื้นฟูสู่สภาพปกติ

อนึ่ง ในจำนวนผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิด 59,938 ราย  มี 5,503 รายเสียชีวิตจากระบบหายใจล้มเหลว และอีก 54,435 รายเสียชีวิตจากการที่มีโรคประจำตัวอื่นประกอบกับการติดเชื้อโควิด ซึ่งในจำนวนผู้เสียชีวิตเหล่านี้ กว่า 90% มีโรคประจำตัวอื่นอยู่แล้ว โดยมีอายุเฉลี่ย 80.3 ปี

ทั้งนี้ จุดสำคัญของงานป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดในปัจจุบันของจีน คือ "การรักษาสุขภาพ ป้องกันโรคร้ายแรง" และเพื่อเสริมความสามารถในการรักษาผู้ป่วยที่มีอาการหนัก หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ชี้นําให้พื้นที่ต่าง ๆ จัดตั้งระบบการรักษาที่ครอบคลุมถึงผู้ป่วยอาการหนักและเข้าขั้นวิกฤต นางเจียว หย่าฮุยกล่าวว่า ปัจจุบัน อัตราการใช้เตียงสำหรับผู้ป่วยหนักอยู่ที่ 75.3% ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการในการรักษาได้

นายหมี่ เฟิง โฆษกคณะกรรมการสุขภาพและอนามัยแห่งชาติจีนกล่าวว่า ต้องเฝ้าระวังสุขภาพประชากรกลุ่มสําคัญ เช่น ผู้สูงอายุ สตรีมีครรภ์ เด็ก และผู้ป่วยโรคพื้นฐาน โดยดำเนินการตรวจวัดสุขภาพและการบริการระดับต่าง ๆ ให้ความสําคัญกับพื้นที่ชนบทให้มาก แสดงบทบาทชี้นําของโรงพยาบาลประจำอําเภอ ให้การรักษาทางแพทย์อย่างเหมาะสม เพิ่มความสามารถการให้บริการทางการแพทย์ในพื้นที่ชนบท (Yim/kt/cui)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น