ปัจจัยที่ช่วยผลักดันฟื้นฟูเศรษฐกิจอ่าวกวางตุ้ง-ฮ่องกง-มาเก๊า
 การเผยแพร่:2023-01-17 16:00:42   ดูความถี่:0 แหล่ง:CMG

วันที่ 8 มกราคม ด่านเซินเจิ้น-ฮ่องกงเริ่มฟื้นฟูการไปมาหาสู่กันระหว่างเขตแดนชั้นในกับเขตบริหารพิเศษฮ่องกง จนถึงวันนี้ผ่านไปหนึ่งสัปดาห์รถไฟความเร็วสูงกว่างโจว-เซินเจิ้น-ฮ่องกง ช่วงฮ่องกงก็ฟื้นฟูการประกอบกิจการทำให้การเดินทางระหว่างสามเมืองนี้มีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

\

การเปิดรถไฟความเร็วสูงนั้นทำให้เวลาเดินทางระหว่างเมืองสำคัญในอ่าวกวางตุ้ง-ฮ่องกง-มาเก๊าลดน้อยลงเป็นอย่างมาก จากซีจิ่วหลงในเขตฮ่องกงไปฝู้เถียนในเมืองเซินเจิ้นใช้เวลาเพียง 14 นาทีเท่านั้น ไปถึงสถานีเหนือเซินเจิ้นใช้เวลา 18 นาที ไปสถานีใต้เมืองกวางโจวใช้เวลาประมาณ 40 นาที นอกจากนี้ยังเดินทางไปยังสถานีตะวันออกเมืองกวางโจวที่อยู่ใจกลางเมืองนั้นต้องการเวลาเพียงหนึ่งชั่วโมงครึ่ง ที่สำคัญคือจากความถี่การเดินรถ สามารถตอบสนองความต้องพื้นฐานในการเดินทางระหว่างหลายเมือง ทั้งการทำงาน การท่องเที่ยวและการเยี่ยมญาติ

\

การฟื้นฟูการเดินทางของรถไฟช่วงฮ่องกงของรถไฟความเร็วสูงกวางโจว-เซินเจิ้น-ฮ่องกง ทำให้ผู้ใช้ชีวิตในอ่าวใหญ่สามารถเดินทางภายใน “หนึ่งชั่วโมง” ตอนเช้าไปกินอาหารเช้าที่เมืองกวางโจว กลางวันไปทำงานที่เมืองเซินเจิ้น ตอนเย็นไปซื้อของที่เขตฮ่องกง อย่างสะดวกสบาย (Bo/Ping/Cai)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น