จีนชี้ภาพรวมความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมการประกอบธุรกิจในจีนของต่างชาติอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูง
 การเผยแพร่:2023-01-18 15:29:44   ดูความถี่:0 แหล่ง:CMG

\

วันที่ 17 มกราคม คณะกรรมการส่งเสริมการค้าต่างประเทศจีน (CCPIT,China Council for the Promotion of International Trade) ออกรายงานผลการสำรวจสภาพแวดล้อมการประกอบธุรกิจของนักธุรกิจต่างชาติในจีนในช่วงไตรมาสที่ 4 ปี 2022 โดยระบุว่า ความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมการประกอบธุรกิจในจีนของธุรกิจต่างชาติในภาพรวมอยู่ในระดับค่อนข้างสูง

ผลการสำรวจพบว่า ในเรื่องของการเป็นเจ้าของสถานประกอบการและการชำระภาษี ธุรกิจต่างชาติ 90.22% ระบุว่า “ค่อนข้างพอใจ” ในเรื่องการอนุมัติเข้าตลาด 88.26% ระบุว่า “ค่อนข้างพอใจ”

ในเรื่องของบัญชีรายชื่อธุรกิจที่เปิดรับผู้ประกอบการต่างชาติมาลงทุน ธุรกิจต่างชาติ 88.75% ระบุว่า “ค่อนข้างพอใจ” ในเรื่องของมาตรการส่งเสริมทุนต่างชาติต่อยอดอุตสาหกรรมภาคการผลิตอย่างมีคุณภาพ ธุรกิจต่างชาติ 87.04% ระบุว่า “ค่อนข้างพอใจ”

ส่วนในเรื่องของนโยบายการให้สินเชื่อ หรือเงินกู้ (Monetary Loan/Currency Loan) ที่พิจารณาจากเหตุปัจจัย ธุรกิจต่างชาติ 86.31% ระบุว่า “ค่อนข้างพอใจ”(BO/LING/CAI)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น