จีดีพีของจีนในปี 2022 เพิ่มขึ้น 3% มีมูลค่า 121,020,700 ล้านหยวน
 การเผยแพร่:2023-01-18 15:40:57   ดูความถี่:0 แหล่ง:CMG

\

วันที่ 17 มกราคม สำนักงานสารสนเทศ คณะรัฐมนตรีจีนจัดงานแถลงข่าวระบุว่า มวลรวมการผลิตภายในประเทศของจีนในปี 2022 คิดเป็นมูลค่า 121,020,700 ล้านหยวน เติบโต 3% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว

อุตสาหกรรมที่หนึ่งมีมูลค่าเพิ่มขึ้น 8,834,500 ล้านหยวน เพิ่มขึ้น 4.1% เมื่อเทียบกับปี 2021 อุตสาหกรรมที่สองมีมูลค่าเพิ่มขึ้น 48,316,400 ล้านหยวน เพิ่มขึ้น 3.8% อุตสาหกรรมที่สามมีมูลค่าเพิ่มขึ้น 63,869,800 ล้านหยวน เติบโต 2.3%

ไตรมาสแรกมวลรวมการผลิตภายในประเทศเพิ่มขึ้น 4.8% เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปี 2021 ไตรมาสที่สองเพิ่มขึ้น 0.4% ไตรมาสที่สามเพิ่มขึ้น 3.9% ไตรมาสที่สี่เพิ่มขึ้น 2.9% ในปีเดียวกันไตรมาสที่สี่มีมวลรวมการผลิตเท่ากับไตรมาสที่สาม

สำนักงานสถิติแห่งชาติจีนระบุว่าปี 2022 ทั่วประเทศจีนมียอดการผลิตธัญญาหารมากถึง 686.53 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 3.68 ล้านตัน มีอัตราเติบโต 0.5% ในปีเดียวกัน มีคนได้งานทำใหม่เพิ่มขึ้น 12.06 ล้านคน มากกว่าเป้าหมาย 11 ล้านคนที่กำหนดไว้ในช่วงต้นปี (Bo/Ping/Cai)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น