จีนเตรียมประชุมคณะกรรมการระดับชาติของสภาปรึกษาการเมืองประชาชนจีนชุดที่ 14 ครั้งที่ 1
 การเผยแพร่:2023-01-18 15:47:38   ดูความถี่:0 แหล่ง:CMG

การประชุมคณะกรรมการระดับชาติของสภาปรึกษาการเมืองประชาชนจีนชุดที่ 13 ครั้งที่ 25 ประกาศว่า วันที่ 3 เมษายน ปี 2023 จะมีการจัดการประชุมคณะกรรมการระดับชาติของสภาปรึกษาการเมืองประชาชนจีนชุดที่ 14 ครั้งที่ 1 โดยเสนอให้รับฟังและพิจารณารายงานผลปฏิบัติงานคณะกรรมการระดับชาติของสภาปรึกษาการเมืองประชาชนจีน พิจารณาและผ่านกฎบัตรสภาปรึกษาการเมืองประชาชนจีนฉบับแก้ไขเพิ่มเติม เลือกตั้งประธาน รองประธาน เลขาธิการ และกรรมการถาวรของคณะกรรมการระดับชาติสภาปรึกษาการเมืองประชาชนจีนชุดที่ 14 พร้อมทั้งเข้าร่วมการประชุมสภาผู้แทนประชาชาติแห่งชาติจีนชุดที่ 14 ครั้งที่ 1 เพื่อรับฟังและอภิปรายรายงานผลปฏิบัติงานของรัฐบาลและรายงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (Ying/Cai/Sun)ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น