จีนประกาศสมุดปกขาวว่าด้วยการพัฒนาสีเขียวของจีนในยุคใหม่
 การเผยแพร่:2023-01-19 16:29:53   ดูความถี่:0 แหล่ง:CMG

วันที่ 19 มกราคม 2023  สำนักงานสารนิเทศคณะรัฐมนตรีจีนประกาศสมุดปกขาวว่าด้วยการพัฒนาสีเขียวของจีนในยุคใหม่ นำเสนอแนวคิด การปฏิบัติและผลงานด้านการพัฒนาสีเขียวของจีนในยุคใหม่อย่างรอบด้าน เพื่อแบ่งปันประสบการณ์การพัฒนาสีเขียวของจีน ด้านการอนุรักษ์และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เนื้อความสมุดปกขาวฉบับนี้ประกอบด้วย 7 ส่วน รวมถึงการยืนหยัดการเดินตามหนทางการพัฒนาสีเขียว การสร้างระบบการพัฒนาสีเขียวในขั้นพื้นฐาน การปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง การเผยแพร่รูปแบบการผลิตแบบสีเขียวอย่างกว้างขวาง กระแสนิยมวิถีชีวิตแบบสีเขียวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การปรับกลไกการพัฒนาสีเขียวให้สมบูรณ์ และร่วมกันสร้างสรรค์โลกที่เปรีบเสมือนบ้านหลังใหญ่ของมนุษย์

สมุดปกขาวแนะนำว่า ตั้งแต่จัดการประชุม “สมัชชา 18” พรรคคอมมิวนิสต์จีนเป็นต้นมา จีนยึดถือแนวคิดที่ “น้ำใสเขาเขียวเป็นเงินเป็นทอง” ยืนหยัดการเดินตามหนทางการพัฒนาสีเขียว ส่งเสริมการเปลี่ยนรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจประชาชาติเป็นแบบสีเขียวอย่างรอบด้าน และสร้างสรรค์สังคมทันสมัยที่มนุษย์อยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างเป็นมิตร(Ying/Cai/Sun)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น