รัฐวิสาหกิจส่วนกลางของจีนมีรายได้เติบโตอย่างมั่นคงในปี 2022
 การเผยแพร่:2023-01-19 16:08:00   ดูความถี่:0 แหล่ง:CMG

\

วันที่ 16 มกราคม 2023  เจ้าหน้าที่คณะกรรมการกำกับดูแลและบริหารสินทรัพย์ของรัฐแห่งคณะรัฐมนตรีจีน กล่าวว่า   ปี 2022 รัฐวิสาหกิจส่วนกลางของจีน (SOEs) มีรายได้สูงถึง39.4 ล้านล้านหยวน (5.86 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพิ่มขึ้น 8.3% เมื่อเทียบกับปีก่อน     มีกำไร 2.55 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้น 5.5% และมีกำไรสุทธิ  1.9 ล้านล้านหยวน  เพิ่มขึ้น 5%  เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปีที่  2021

นายเผิง หวากาง เลขาธิการและโฆษกคณะกรรมการกำกับดูแลและบริหารสินทรัพย์ของรัฐ กล่าวว่า รัฐวิสาหกิจส่วนกลางของจีนสร้างความสมดุลระหว่างการรับมือโควิด-19 กับการผลิตที่มีประสิทธิภาพ และยังได้ออกมาตรการปฏิรูปหลายประการในปี 2022

ในปี 2022   ผลผลิตของรัฐวิสาหกิจส่วนกลางเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยผลิตภาพแรงงานโดยรวมต่อปีสูงถึงประมาณ 763,000 หยวนต่อคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.7 เมื่อเทียบกับปีก่อน  การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.8 เมื่อเทียบกับปีก่อน  จนถึงปลายปีที่แล้ว  อัตราหนี้สินต่อสินทรัพย์โดยเฉลี่ยของงรัฐวิสาหกิจส่วนกลางอยู่ที่ร้อยละ 64.8

ข้อมูลล่าสุดแสดงให้เห็นว่า รัฐวิสาหกิจส่วนกลางจ่ายภาษีและค่าธรรมเนียม 2.8 ล้านล้านหยวนในปี 2022   เพิ่มขึ้น 19.3% เมื่อเทียบกับปีก่อน  เมื่อปีที่แล้ว   คณะกรรมการกำกับดูแลและบริหารสินทรัพย์ของรัฐได้ออกมาตรการ 27 ข้อ เพื่อช่วยเหลือภาระของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ying/cai)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น