จีนรายงานผู้พ้นความยากจนมีรายได้เกือบ 7 หมื่นบาท (14,000 หยวน) / คน
 การเผยแพร่:2023-01-28 16:54:09   ดูความถี่:0 แหล่ง:CMG

\

กรมพัฒนาชนบทแห่งชาติจีนระบุว่า ปี 2022 ผู้พ้นจากความยากจนมีรายได้โดยเฉลี่ยต่อหัวแล้วถึง 14,342 หยวนหรือประมาณ 69,115 บาท อัตราสูงกว่าระดับโดยเฉลี่ยของเกษตรกรในทั่วประเทศ

ด้วยความพยายามจากหลายหน่วยงาน มำให้พบผู้ยากจนและช่วยเหลือได้ทันที เพื้อไม่ให้กลับคืนสู่สภาวะยากจนอีก

เมื่อปี 2022 ในบรรดาผู้คนที่ได้รับการติดตามนั้นพบว่า 65.3% มีความเสี่ยงที่จะกลับคืนสู่สภาวะยากจน มีงานทำ และประกอบอาชีพในบ้านเกิด และได้รับการส่งเสริมด้วย ผู้ยากกว่า 32 ล้านคนมีงานทำ สูงกว่ามากกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ของปี 2022 มากกว่า 2.59 ล้านคน


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น