เขตฯ กว่างซีจ้วงมุ่งมั่นที่จะสร้าง "จานผลไม้" ของจีน
 การเผยแพร่:2023-02-10 16:58:20   ดูความถี่:0 แหล่ง:BBRTV

ช่วงปลายปีและต้นปีเป็นช่วงไฮซีซั่นที่ส้มว่อกานออกสู่ตลาด เกษตรกรในเขตอู่หมิงนครหนานหนิงที่ชื่อพาน เหยี้ยนชุน ที่บ้านมีพื้นที่ปลูกส้มว่อกาน 20 หมู่ เธอบอกผู้สื่อข่าวว่าปีที่แล้วฝนตกค่อนข้างน้อย ผลผลิตของส้มว่อกานลดลงกว่าปีก่อนหน้าเล็กน้อย แต่มีคุณภาพดีขึ้นเป็นอย่างมาก

\

เขตอู่หมิงนครหนานหนิงเริ่มมีการปลูกส้มว่อกานตั้งแต่ปี 2555 ใช้เวลาเพียงประมาณ 10 ปี พื้นที่เพาะปลูกส้มว่อกานก็เพิ่มขึ้นจาก 800 หมู่เป็น 460,000 หมู่ในปัจจุบัน ผลผลิตเพิ่มขึ้นเป็น 1.5 ล้านตัน ทำให้สร้างอุตสาหกรรมผลไม้มูลค่าหมื่นล้านหยวนขึ้นมา นอกจากนี้ ในท้องถิ่นมีการจัดตั้งตลาดซื้อขายส้มว่อกานเพื่อแก้ปัญหาด้านประสานงานการผลิตและการขาย ในขณะเดียวกัน ได้บ่มเพาะและก่อตั้งโรงงานแปรรูปเบื้องต้นหลายแห่ง ผ่านขั้นตอนการคัดแยก แปรรูป และแช่เย็น ฯลฯ ช่วยเพิ่มมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์และยืดอายุการเก็บรักษาผลไม้สดและระยะเวลาการมีสินค้าขาย ทำให้เกษตรกรในท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มขึ้น

\

ส้มว่อกานคุณภาพสูงของเขตฯ กว่างซีจ้วงไม่เพียงแต่ได้รับความนิยมในตลาดผลไม้ภายในประเทศเท่านั้น แต่ยังส่งออกไปยังอาเซียนและตะวันออกกลางโดยการใช้สิทธิประโยชน์จาก RCEP ในเดือนธันวาคมปีที่แล้ว ส้มว่อการ "จินกวางเบอร์ 1" จำนวน 9,000 กิโลกรัมถูกส่งออกไปสิงคโปร์เป็นครั้งแรก

\

การพัฒนาของส้มว่อการอู่หมิงเป็นเพียงภาพสะท้อนของการพัฒนาอุตสาหกรรมผลไม้คุณภาพสูงของเขตฯ กว่างซีจ้วง ตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นมา ผลผลิตผลไม้ของเขตฯ กว่างซีจ้วงได้ครองอันดับหนึ่งของประเทศจีนเป็นเวลาห้าปีติดต่อกันแล้ว


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น