รมว.กระทรวงการเคหะและการพัฒนาเมือง-ชนบทจีนชี้แจงข้อกังวลตลาดอสังหาริมทรัพย์จีน
 การเผยแพร่:2023-03-08 15:53:39   ดูความถี่:0 แหล่ง:CMG

\

สำนักข่าวซินหวารายงานว่า  วันที่ 7 มีนาคม  การประชุมสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีนชุดที่ 14 ครั้งที่ 1 ได้จัด “ช่องทางรัฐมนตรี” เป็นครั้งที่ 2 นายหนี หง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเคหะและการพัฒนาเมือง-ชนบทจีนไขข้อกังวลต่อสื่อมวลชน

รมว.หนีหง ระบุว่า  หากพิจารณาจากอุปทานและอุปสงค์ของการตลาด  การคาดการณ์ต่อการตลาด  และการปฏิบัติตามนโยบาย 3 ด้าน    เขามีความมั่นใจต่อความทรงตัวและแนวโน้มที่สูงขึ้นของตลาดอสังหาริมทรัพย์เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงด้านอสังหาริมทรัพย์  รมว.หนีหง ระบุว่า  ต้องยึดมั่นในการกำหนดและใช้นโยบายตามสภาพความจริงของแต่ละเมือง  สนับสนุนความต้องการที่อยู่อาศัยขั้นพื้นฐานและการปรับปรุงให้ดีขึ้น  สร้างความมั่นใจ  เพื่อส่งเสริมให้อสังหาริมทรัพย์ทรงตัวและมีแนวโน้มดีขึ้น

หากพูดถึงส่วนเกื้อกูลของการเคหะและการพัฒนาเมือง-ชนบทที่มีต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ หรือ GDP รมว.หนีหง ระบุว่า   การเคหะและการพัฒนาเมือง-ชนบทมีความสำคัญ 2 ด้านต่อการสร้าง GDP ได้แก่  การก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์  ปี  2022  มูลค่าเพิ่มด้านการก่อสร้างคิดเป็น 6.9% ของ GDP  ส่วนมูลค่าเพิ่มด้านอสังหาริมทรัพย์คิดเป็น 6.1% ของGDP  รวมแล้ว  ทั้งสองด้านนี้คิดเป็น 13% ของGDP

เกี่ยวกับการป้องกันความเสี่ยง  รมว.หนีหง ระบุว่า  ต้องหลีเลี่ยงความเสี่ยงด้านอสังหาริมทรัพย์  ความเสี่ยงด้านการเงิน  และความเสี่ยงจากหนี้สินของส่วนท้องถิ่นที่มีความเกี่ยวพันกัน(YING/ZHOU)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น