ผลการใช้ประโยชน์ความตกลง RCEP ของเขตฯ กว่างซีจ้วง
 การเผยแพร่:2023-03-10 16:04:10   ดูความถี่:0 แหล่ง:北部湾在线

มาดูผลงานของเขตฯ กว่างซีจ้วงในวาระครบรอบหนึ่งปีการบังคับใช้ RCEP กัน

\

\

\

\

\

\

\

\

\

\

\

\


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น