ทิเบตมีทางหลวงระยะทางรวม 121,400 กิโลเมตรแล้ว
 การเผยแพร่:2023-03-13 16:11:03   ดูความถี่:0 แหล่ง:CMG

\

ในปี 2022 ที่ผ่านมา ทิเบตได้บรรลุซึ่งการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรด้านการสร้างถนนหนทาง 16,387 ล้านหยวน โดยมีระยะทางของถนนหลวงเพิ่มขึ้น 720 กิโลเมตร ส่วนระยะทางรวมทั้งหมดเป็น  121,400 กิโลเมตร

\

อนึ่ง ปีหลัง ๆ มานี้ ทิเบตได้ขยายการลงทุนที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง และเร่งปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งทางถนนให้สมบูรณ์แบบ ปี 2022 โครงการทางหลวงสายเสฉวน-ทิเบตได้เริ่มงานก่อสร้าง  ขณะนี้มี 22 โครงการได้สร้างเสร็จสมบูรณ์แล้ว และกำลังเร่งก่อสร้างอีก  14 โครงการสำคัญ ที่รวมถึงทางด่วนจากเมืองลาซ่าถึงเมืองรื่อคาเจ๋อ  

\

จนถึงปัจจุบัน  อัตราการมีถนนเข้าถึงของตำบลในทิเบตสูงถึง 95% และอัตราการมีรถประจำทางขนส่งผู้โดยสารสูงถึง 90.5% อัตราการมีถนนเข้าถึงหมู่บ้านสูงถึง 78.76 % และอัตราการมีรถประจำทางขนส่งผู้โดยสารสูงถึง 69.8% (Yim/LR/Cai)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น