การประชุมสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีนชุดที่ 14 ได้รับญัตติจากผู้แทน 271 ฉบับ
 การเผยแพร่:2023-03-13 16:19:52   ดูความถี่:0 แหล่ง:CMG

\

ตัวแทนสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีนชุดที่ 14 เปิดเผยว่าวันที่ 11 มีนาคมเวลา 12:00 น. เป็นเวลาปิดการรับญัตติจากผู้แทน สำนักงานเลขาธิการสภาฯโดยได้รับญัตติจากผู้แทนทั้งหมด 271 ฉบับ นอกจากนี้จนถึงเวลา 12.00 น. ของวันที่ 10 มีนาคม ได้รับข้อเสนอจากตัวแทนรวมกว่า 8,000 ชิ้น 

นายฝู้ เหวินเจีย รองหัวหน้าฝ่ายญัตติของสำนักงานเลขาธิการสภาฯ กล่าวว่า หลังจากปิดการประชุมสภาฯคณะกรรมการพิเศษที่เกี่ยวข้องของสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีนจะรายงานผลการพิจารณาญัตติจากผู้แทนต่อคณะกรรมการประจําสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีนตามกฎหมาย บนพื้นฐานการพิจารณาตรวจสอบญัตติจากผู้แทนอย่างจริงจังและรอบคอบ   สํานักงานคณะกรรมการประจําสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีนจะจัดให้มีการประชุมจัดการข้อเสนอจากผู้แทนและรวบรวมข้อเสนอจากผู้แทนแบบครบวงจร (bo/kt/cai)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น