ผู้นำสูงสุดจีนระบุควรยืนหยัดประชาชนมาก่อนอย่างเสมอต้นเสมอปลาย
 การเผยแพร่:2023-03-13 16:25:16   ดูความถี่:0 แหล่ง:CMG

\

วันนี้ (13 มี.ค.) ในพิธีปิดการประชุมสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีนชุดที่ 14 ครั้งที่ 1 ปธน.สี จิ้นผิง ของจีนกล่าวปราศรัยสำคัญ โดยระบุว่า ควรยืนหยัดประชาชนสำคัญที่สุดอย่างเสมอต้นเสมอปลาย ประชาชนเป็นผู้ชี้ขาดในการสร้างประเทศเข้มแข็งที่มีความทันสมัยแบบสังคมนิยมรอบด้าน ควรส่งเสริมประชาธิปไตย ยืนหยัดความเป็นหนึ่งเดียวของการนำของพรรคฯ ประชาชนเป็นเจ้าของประเทศและการปกครองตามกฎหมาย สร้างเสริมระบบประชาชนเป็นเจ้าของประเทศให้สมบูรณ์ สะท้อนเจตนารมณ์ประชาชน คุ้มครองสิทธิประโยชน์ และสร้างความกระตือรือร้นเชิงรุกและเชิงสร้างสรรค์ของประชาชนทั่วประเทศ

ควรดำเนินตามแนวคิดการพัฒนาที่ถือประชาชนเป็นศูนย์กลาง ปรับระบบการกระจายรายได้ ระบบประกันสังคมให้สมบูรณ์ ส่งเสริมบริการสาธารณะพื้นฐาน รับผิดชอบเกณฑ์ต่ำสุดด้านชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน แก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน ให้ประชาชนเข้าถึงผลการพัฒนาสมัยใหม่มากขึ้นอย่างถ้วนหน้า สร้างผลคืบหน้าจริงตามครรลองความมั่งคั่งร่วมกันของบรรดาประชาชนอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง

ปธน.สี จิ้นผิง ยังระบุด้วยว่าควรสร้างเสริมความสามัคคีทุกชาติพันธุ์ทั่วประเทศ ความสามัคคีระหว่างลูกหลานชาวจีนทั้งในและนอกประเทศอย่างต่อเนื่อง ระดมกำลังที่เอื้อประโยชน์ทุกประการอย่างเต็มร้อย ผนึกกำลังยิ่งใหญ่เพื่อสร้างชาติให้เกรียงไกรและเจริญรุ่งเรืองขึ้นอีกครั้ง (BO/LING/CAI)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น