【ไปเดิน “ถนน” คนเดินที่กวางสีกันเถอะ】จุดชมวิวเมืองเก่าเป๋ยไห่
 การเผยแพร่:2023-03-14 15:39:57   ดูความถี่:0 แหล่ง:BBRTV

\

\

เมืองเก่าเป๋ยไห่ตั้งอยู่ในเขตไห่เฉิง เมืองเป๋ยไห่ มณฑลกวางสี  ประกอบด้วยตรอกซอกซอยเล็กๆทั้งหมด 25 ตรอก เป็นจุดที่รวบรวมจุดท่องเที่ยว ร้านอาหารแสนอร่อยและความบันเทิงต่างๆรวมไว้ในที่เดียว ถนนคนเดินอายุนับร้อยปีแห่งนี้เป็นหนึ่งในจุดท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในเขตใจกลางของเมืองเป๋ยไห่ ถนนสายเก่าแก่แห่งเป๋ยไห่แห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อ ปีค.ศ.1821 เป็นถนนสายหนึ่งที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 200 ปี ถนนในเขตนี้มีความผสมผสานวัฒนธรรมชุมชนที่หลากหลายทั้งชุมชนที่เลี้ยงไข่มุกหนานจู ชาวเรือตันเจีย  วัฒนธรรมหลิงหนาน และหนานหยางเป็นต้น มีสถาปัตยกรรมอาคารพาณิชย์เก่าแก่ที่เป็นเอกลักษณ์เรียกว่า “ฉีโหลว”เกือบ 1,000 แห่ง ตั้งอยู่บนถนนที่ทอดยาวที่สุดของในดินแดนทางใต้แม่น้ำหลิ่งของจีน เป็นถนนเก่าแก่ที่มีอาคารฉีโหลวและมีการอนุรักษณ์ไว้สมบูรณ์ที่สุดจนถูกขนานนามว่าเป็น “สถาปัตยกรรมที่ทันสมัย”

\

\


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น