“สี จิ้นผิง” ระบุการสร้างสรรค์ประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันจะเป็นแสงอาทิตย์ของทั่วโลก
 การเผยแพร่:2023-03-23 17:02:07   ดูความถี่:0 แหล่ง:CMG

\

วันเดียวกันนี้เมื่อ 10 ปีก่อน หรือย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2013 ประธานาธิบดีสี จิ้นผิงของจีนได้กล่าวปราศรัยในสถาบันความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมอสโกของรัสเซียโดยเสนอแนวคิด “ประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันของมวลมนุษยชาติ”ต่อทั่วโลกเป็นครั้งแรก 

ช่วง 10 ปี ที่ผ่านมาประธานาธิบดีสี จิ้นผิงได้เสนอข้อริเริ่มการสร้างสรรค์ประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันของมวลมนุษยชาติหลายครั้งในสถานที่หลายแห่ง ทำให้แนวคิดนี้เกิดการพัฒนาและสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นในปฏิบัติการต่างๆ ทั้งนี้นับเป็นการเสนอแผนการจีนและปัญญาจีนเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลก การเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยและการเปลี่ยนแปลงของประวัติศาสตร์ ซึ่งแสดงให้เห็นความรับผิดชอบของจีน

หลังจากได้เสนอแนวคิด“ประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันของมวลมนุษยชาติ”แล้ว ประธานาธิบดีสี จิ้นผิงยังได้เสนอข้อริเริ่ม “1 แถบ 1 เส้นทาง” ข้อริเริ่มการพัฒนาทั่วโลก ข้อริเริ่มความมั่นคงทั่วโลก ข้อริเริ่มอารยธรรมทั่วโลก นับเป็นการเติมเนื้อหาและเส้นทางปฏิบัติให้กับแนวคิด“ประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันของมวลมนุษยชาติ” โดยแนวคิดนี้ถูกจัดเข้ามติการประชุมสมัชชาสหประชาชาติติดต่อกันเป็นเวลา 6 ปี


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น