CMGบรรลุข้อตกลงความร่วมมือกับองค์กรสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาโลก
 การเผยแพร่:2023-10-27 15:40:02   ดูความถี่:0 แหล่ง:CMG

วันที่ 26 ตุลาคม ตามเวลาท้องถิ่น ที่กรุงเจนีวา ไชน่ามีเดียกรุ๊ป(CMG)กับองค์กรสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาโลกได้ร่วมกันลงนามข้อตกลงความร่วมมือ โดยทั้งสองฝ่ายจะกระชับความร่วมมือในด้านการคุ้มครองและเผยแพร่สิทธิทรัพย์สินทางปัญญา ดำเนินการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ ทั้งนี้ นายเซิ่น ไห่สง รัฐมนตรีช่วยว่าการฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน ผู้อำนวยการไชน่ามีเดียกรุ๊ป ได้ลงนามในข้อตกลงกับนายDaren Tang  ผู้อำนวยการองค์กรสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาโลก

นายเซิ่น ไห่สงกล่าวว่า ไชน่ามีเดียกรุ๊ปยินดีร่วมมือกับองค์กรสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงลึก ร่วมรับมือกับโอกาสและความท้าทายในยุคดิจิทัล ยุคเอไอและการพัฒนาอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีใหม่ ช่วยผลักดันพัฒนาระบบบริหารสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาในทั่วโลกไปสู่ทิศทางเที่ยงธรรมด้วยกำลังของสื่อ

ด้านนาย Daren Tang  กล่าวว่า หวังที่จะมีความร่วมมือกับไชน่ามีเดียกรุ๊ปอย่างใกล้ชิด ร่วมสร้างกฎเกณฑ์สากลด้านสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาที่มีความเปิดเผย สมดุลและอำนวยประโยชน์แก่กัน สร้างความผาสุกแก่มนุษย์ทั้งมวล (Yim/Ping/Cai)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น