การตั้งเขตทดลองการค้าเสรีซินเจียง สร้างโอกาสการพัฒนาใหม่
 การเผยแพร่:2023-11-20 16:34:13   ดูความถี่:0 แหล่ง:CMG

\

เมื่อเร็วๆ นี้ มีการจัดพิธิเปิดเขตทดลองการค้าเสรีซินเจียงของจีนอย่างเป็นทางการ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่เริ่มเปิดการสร้างสรรค์เขตทดลองการค้าเสรีซินเจียงอย่างรอบด้าน นับเป็นเขตทดลองการค้าเสรีเขตที่ 22 ของจีน และเป็นเขตทดลองการค้าเสรีแห่งแรกทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของจีน

\

ซินเจียงตั้งอยู่ในเขตแดนที่จีนเปิดสู่ทางทิศตะวันตกและเป็นเขตแกนนำในการสร้างสรรค์ตามแผน “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” พร้อมกับการผลักดันการสร้างสรรค์ตามแผน “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” เขตซินเจียงจะไม่เป็นพื้นที่ห่างไกลอีกต่อไป หากกลายเป็นพื้นที่สำคัญของจีนที่เปิดตลาดสู่ทิศตะวันตก

ในเขตซินเจียง ด่านที่เปิดสู่ภายนอก 20 แห่งได้ประกอบเป็น “ช่องทางทองคำ” ซึ่งทำให้เขตซินเจียงมีการไปมาหาสู่กันทางการค้ากับ 181 ประเทศและเขตแคว้น มีการตั้งโซนสินค้าพิเศษ 4 แห่ง และโซนทดลองอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดน 4 แห่ง (Bo/Cai/Sun)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น