มณฑลเหอหนันจัดงานรําลึกครบรอบ 2595 ปีชาตกาลเหล่าจื่อ
 การเผยแพร่:2024-03-25 16:44:37   ดูความถี่:0 แหล่ง:CMG

\

วันที่ 24 มีนาคมที่ผ่านมา  ตรงกับวันที่ 15 เดือน 2 ตามปฏิทินจันทรคติของจีน ซึ่งเป็นวันครบรอบ 2595 ปีชาตกาลเหล่าจื่อ ผู้ก่อตั้งลัทธิเต๋าของจีน  วันเดียวกัน  มณฑลเหอหนานได้จัดงานรำลึกที่อำเภอลู่ยี่  มณฑลเหอหนาน  ซึ่งเป็นบ้านเกิดของเหล่าจื่อ  มีนักวิชาการด้านวัฒนธรรมเหล่าจื่อทั้งในและต่างประเทศ  ผู้แทนนามสกุลหลี่  แวดวงวัฒนธรรมและศิลปะ  ตลอดจนผู้ศรัทธาจากทุกสาขาอาชีพได้รวมตัวกันที่อำเภอลู่ยี่เพื่อบูชาเหล่าจื่อ ปราชญ์สมัยโบราณของจีนผู้นี้  โดยวางกระเช้าดอกไม้ จุดธูปสักการะ และถวายสุรา  ศาสตราจารย์ลี่ โป นักวิชาการด้านวัฒนธรรมที่มีชื่อเสียงจากมหาวิทยาลัยฝึกหัดครูเมืองหนันจิง ได้อ่านข้อความที่ระลึก และผู้ร่วมงานทุกคนโค้งคํานับ 3 ครั้งหน้ารูปปั้นเหล่าจื่อเพื่อแสดงความเคารพ

เหล่าจื่อ เดิมมีชื่อว่าหลี่ เอ่อร์ แต่รู้จักกันทั่วไปว่าเหล่าจื่อ ส่วนคนไทยนิยมเรียกกันว่า เล่าจื้อ

\

เหล่าจื่อเกิดในตำบลไท่ชิงกง อำเภอลู่ยี่ มณฑลเหอหนานในทุกวันนี้ในวันที่ 15 ของเดือนจันทรคติที่ 2 ปี 571 ก่อนคริสตกาล เหล่าจื่อเป็นนักปรัชญาและนักคิดที่ยิ่งใหญ่ของจีนโบราณ ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นบรรพบุรุษของนามสกุลหลี่โดยจักรพรรดิแห่งราชวงศ์ถัง และผลงานชิ้นเอกของเหล่าจื่อ คือ  คัมภีร์ "เต้าเต๋อจิง" ปรัชญาในหนังสือเล่มนี้มีอิทธิพลต่อความคิดและศิลปวิทยาของจีนเป็นอย่างยิ่ง  ถูกแปลเป็นหลายภาษาต่างประเทศ  และถือเป็นปรัชญาคลาสสิกที่เก่าแก่ที่สุดในโลก ในฐานะที่เป็นองค์ประกอบสําคัญของวัฒนธรรมจีนดั้งเดิม  วัฒนธรรมเหล่าจื่อก็ได้รับความสนใจมากขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งในจีนและสากล

\

ตามบันทึกทางประวัติศาสตร์พบว่า เหล่าจื่อเป็นนักประวัติศาสตร์ของราชวงศ์โจว  และสร้างทฤษฎีลัทธิเต๋าที่ไม่เหมือนใคร คัมภีร์ "เต้าเต๋อจิง" ของเหล่าจื่อส่วนใหญ่บรรจุข้อเขียนเกี่ยวกับนโยบายปกครองประเทศและแนวปฏิบัติในชีวิต เช่น ผู้ที่รอบรู้มักจะไม่พูดมาก และผู้ที่พูดมากมักจะไม่รู้ เป็นต้น เหล่าจื่อเห็นว่า  ผู้ที่มีความสามารถมักจะไม่ถกเถียงกันด้วยเรื่องต่างๆ การทะเลาะถกเถียงกันแสดงถึงการไร้สมรรถภาพ ในทางการเมือง  เหล่าจื่อสนับสนุนกฎของการอยู่เฉยและการสอนด้วยปฏิบัติการแทนคําพูด ในแง่ของอํานาจให้ความสนใจกับหลักการที่ว่าสิ่งต่าง ๆ จะต้องกลับกัน ในแง่ของการบำเพ็ญตบะ  ให้ความสําคัญกับการฝึกฝนความอ่อนน้อมถ่อมตนและซื่อสัตย์ โดยไม่แข่งขันกับผู้อื่น และให้ผู้คนทั้งหลายอยู่อย่างสงบ ใช้ชีวิตเรียบง่าย กับธรรมชาติ

คำสอนของเหล่าจื่อเป็นคำสอนที่ลึกซึ้งละเมียดละไม จึงอาจตีความหมายไปได้ต่าง ๆ นานา และอาจเข้าถึงได้ในระดับที่แตกต่างกันอย่างมากมาย (BO/ZHOU)

\

\


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น