ทั่วประเทศจีนเริ่มการเพาะปลูกฤดูใบไม้ผลิ
 การเผยแพร่:2024-03-26 17:28:41   ดูความถี่:0 แหล่ง:CMG

\

ปัจจุบัน พื้นที่ต่าง ๆ ของจีนทยอยหว่านเมล็ดพันธุ์เริ่มการเพาะปลูกในฤดูใบไม้ผลิแล้ว รายงานจากกระทรวงการเกษตรและกิจการชนบทจีนแสดงว่า ปัจจุบัน ภาคใต้ของจีนมีการดำนาไปกว่าครึ่งแล้ว การปลูกข้าวสาลี หว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดและถั่วเหลืองดำเนินไปด้วยความราบรื่น คิดเป็นสัดส่วนการเพาะปลูกในฤดูใบไม้ผลิ 4.4% ของทั้งประเทศ

การเพาะปลูกฤดูใบไม้ผลิปี 2024 ของจีน เน้นเพิ่มปริมาณการผลิตธัญพืชต่อหน่วยเป็นหลัก โดยจะให้ความสำคัญกับการประยุกต์ใช้พันธุ์พืช เทคโนโลยี และเครื่องจักรกลการเกษตรแบบบูรณาการ

\

มณฑลส่านซี ส่งเสริมการใช้งานเครื่องจักรประสิทธิภาพสูงเพื่อสอดรับกับเทคโนโลยีการเพิ่มความหนาแน่นของต้นข้าวโพด โดยภาคกลางของจีนเข้าสู่ช่วงการหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดในฤดูใบไม้ผลิ และได้เริ่มใช้งานเครื่องหยอดเมล็ดประสิทธิภาพสูงในอำเภอต้าลี่ ซึ่งมีระบบควบคุมการใส่ปุ๋ยและหว่านเมล็ดพันธุ์

เขตปกครองตนเองมองโกเลียใน ได้อัดฉีดเงินอุดหนุนล่วงหน้า 1,279 ล้านหยวน สำหรับการจัดซื้อและใช้เครื่องจักรกลการเกษตร เพื่อขยายการส่งเสริมและการใช้เครื่องหยอดเมล็ดประสิทธิภาพสูง โดยในช่วงหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวสาลีฤดูใบไม้ผลินี้ เครื่องหยอดเมล็ดรุ่นใหม่มีความแม่นยำในการเรียงหยอดแนวเส้นตรงเป็นอย่างมาก ความส่วนเบี่ยงเบนต่อกิโลเมตรน้อยกว่า 2 ซม. สามารถเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพการเพาะปลูกได้อย่างดี

ด้านมณฑลอันฮุย ปีนี้เน้นการส่งเสริมเครื่องจักรกลการเกษตรที่ชาญฉลาดและมีประสิทธิภาพ ปัจจุบันได้เริ่มการปลูกมันฝรั่งช่วงฤดูใบไม้ผลิแล้ว เครื่องปลูกอัตโนมัติรุ่นใหม่ที่ใช้สามารถขุดดินใส่ปุ๋ยและกลบดินได้ ทำให้พื้นที่ปลูกมันฝรั่งเกือบ 1,000 เฮกตาร์ในท้องถิ่นบรรลุการปลูกด้วยเครื่องจักรเต็มรูปแบบ

มณฑลหูหนาน ได้ลงทุนเครื่องจักรประเภทต่าง ๆ จำนวน 470,000 หน่วย (ชุด) ซึ่งส่วนใหญ่เหมาะสำหรับพื้นที่เนินเขาและภูเขา อนึ่ง ช่วงหลัง ๆ นี้ ชาวนาท้องถิ่นได้ขับเครื่องจักรใหม่ขนาดเล็กไปยังพื้นที่เนินเขา นาข้าวที่ไถด้วยเครื่องจักรใหม่นั้น ดินมีความร่วนเหมาะสมและเรียบเสมอกันดี

Yim/Ldan


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น