มณฑลไหหลำเปิดตัวเขตสาธิตคาร์บอนใกล้ศูนย์
 การเผยแพร่:2024-03-29 16:24:58   ดูความถี่:0 แหล่ง:CMG

\

เมื่อเร็ว ๆ นี้  เขตสาธิตคาร์บอนใกล้ศูนย์โป๋อ๋าวในเมืองฉงไห่ มณฑลไหหลำ (ไห่หนาน) ทางตอนใต้ของจีน ก่อสร้างแล้วเสร็จ และเริ่มดำเนินการอย่างเป็นทางการ  

ในปี 2022 มณฑลไหหลำ ร่วมมือกับกระทรวงการเคหะและการพัฒนาเมือง-ชนบทของจีนในการสร้างเขตสาธิตคาร์บอนใกล้ศูนย์ โดยพิจารณาถึงสภาพภูมิอากาศทางทะเลแบบมรสุมเขตร้อนในท้องถิ่น   และมีการดัดแปลงสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน 8 ประเภท รวม 18 โครงการ รวมถึงสิ่งปลูกสร้าง  สถานที่ท่องเที่ยว  และสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการคมนาคมขนส่ง   เพื่อบรรลุเป้าหมายความสมดุลระหว่างการผลิตพลังงานสีเขียวและการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในเขตสาธิตดังกล่าว  

ผู้เชี่ยวชาญแนะนำว่า มีการใช้เทคโนโลยีพลังงานสีเขียวทั่วพื้นที่ในเขตสาธิต  เช่น  หลังคาบ้าน  กระเบื้องปูพื้น หรือแม้แต่ผนังของศูนย์ข่าวฟอรัมเอเชียโป๋อ๋าว ก็ได้ใช้เทคโนโลยีแผงโซลาร์เซลล์ (yim/cai)

\

\

\

\


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น