กระทรวงชลประทานจีนเร่งกระตุ้นจิตสํานึกประหยัดน้ำในสังคม
 การเผยแพร่:2024-03-29 16:31:02   ดูความถี่:0 แหล่ง:CMG

สำนักข่าวซินหวารายงานว่า  เมื่อเร็ว ๆ นี้  คณะรัฐมนตรีจีนประกาศว่า  ระเบียบการอนุรักษ์น้ำจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 พฤษภาคมปีนี้

วันที่ 28 มีนาคมที่ผ่านมา  สํานักงานสารนิเทศของคณะรัฐมนตรีจีนได้บรรยายสรุประเบียบการอนุรักษ์น้ำในการแถลงข่าวเป็นประจํา

นายหลี่ เหลียงเซิง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงชลประทานของจีนระบุว่า  ระเบียบการอนุรักษ์น้ำเป็นข้อกําหนดสําหรับการสร้างสรรค์สังคมประหยัดน้ำอย่างรอบด้าน  สร้างความมั่นคงด้านน้ำของบ้านเมือง  และส่งเสริมการพัฒนาที่มีคุณภาพสูง

ทั้งนี้ ภาคการเกษตรเป็นผู้ใช้น้ำรายใหญ่ในจีน คิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 60% ของการใช้น้ำทั้งหมด นายหลี่ เหลียงเซิง ระบุว่า  กระทรวงทรัพยากรน้ำเรียกร้องให้ทุกท้องถิ่นปฏิบัติตามระเบียบการอนุรักษ์น้ำอย่างครอบคลุม  โดยจะปรับปรุงระบบวิศวกรรมชลประทานและการระบายน้ำอย่างต่อเนื่อง เสริมสร้างการก่อสร้างสิ่งอํานวยความสะดวกในการวัดปริมาณการใช้น้ำเพื่อการเกษตร  เผยแพร่เทคโนโลยีชลประทานแบบประหยัดน้ำ  และปฏิรูปราคาน้ำเพื่อการเกษตรอย่างครอบคลุม  เพื่อให้การสนับสนุนที่แข็งแกร่งในการสร้างความมั่นคงด้านอาหารของประเทศ

สภาพน้ำขั้นพื้นฐานของจีนคือ  จีนมีประชากรมหาศาลแต่มีทรัพยากรน้ำน้อย  นอกจากนี้  การกระจายทรัพยากรน้ำไม่สม่ำเสมอทั้งในเรื่องช่วงเวลาและพื้นที่  เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำ  การอนุรักษ์น้ำเป็นทางออกที่สำคัญยิ่ง  ในระยะต่อไป  กระทรวงชลประทานของจีนจะยังคงส่งเสริมการอนุรักษ์น้ำและปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้น้ำสำหรับการเกษตร  การประหยัดน้ำและลดการปล่อยมลพิษทางอุตสาหกรรม  การประหยัดน้ำและลดความสิ้นเปลืองในเมืองต่าง ๆ(YIM/ZHOU)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น