อำเภอซีว์อี๋ แหล่งเพาะเลี้ยงกุ้งมังกรเล็ก
 การเผยแพร่:2024-04-28 17:06:58   ดูความถี่:0 แหล่ง:CMG

\

ช่วงนี้  เป็นช่วงจับจำหน่ายกุ้งมังกรเล็ก  เมื่อเร็ว ๆ นี้  นิคมอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมที่ทันสมัยของอำเภอซีว์อี๋  มณฑลเจียงซู  ทางตะวันออกของจีน ได้จัดพิธีเริ่มงานจับกุ้งมังกรเล็กรอบแรกของปี  ถือเป็นสัญญาณว่า   กุ้งมังกรเล็กอำเภอซีว์อี๋ได้พร้อมออกสู่ตลาดแล้ว   ทันทีที่กุ้งมังกรเล็กถูกจับขึ้นมา ก็จะถูกบรรจุอย่างรวดเร็ว  และส่งไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ

\

อำเภอซีว์อี๋เป็นที่รู้จักในนาม "เมืองกุ้งมังกรเล็กของจีน" ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ได้พัฒนาการเลี้ยงกุ้งมังกรเล็กให้เป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ช่วยเพิ่มรายได้ให้กับชาวบ้าน

\

จนถึงปลายปี 2023 อำเภอซีว์อี๋ได้ส่งเสริมการเลี้ยงกุ้งในพื้นที่เพาะปลูกข้าว ปัจจุบัน  มีพื้นที่เลี้ยงกุ้งมังกรเล็กทั้งหมดมากถึง 600 ตารางกิโลเมตร ครองอันดับหนึ่งของมณฑลเจียงซูในแง่พื้นที่การเพาะเลี้ยงและผลผลิต ปัจจุบัน  มูลค่าแบรนด์ของ "กุ้งมังกรเล็กอำเภอซีว์อี๋" สูงถึง 35,312 ล้านหยวน  ทั่วทั้งอำเภอมีผู้ประกอบการเลี้ยงกุ้งมังกรเล็กกว่า 210,000 คน  คิดเป็นประมาณ 1 ใน 4 ของประชากรทั้งหมดของอำเภอ(YIM/ZHOU)

\

\


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น