ย้อนรอยคลองขุดที่เก่าแก่และยาวที่สุดในโลก ที่ พิพิธภัณฑ์ Beijing Grand Canal
 การเผยแพร่:2024-04-29 16:53:57   ดูความถี่:0 แหล่ง:CMG

\

ใครที่ชอบเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ ต้องไม่พลาดพิพิธภัณฑ์อีกแห่งที่บอกเล่าเรื่องประวัติศาสตร์และธรรมชาติของจีนไว้อย่างน่าสนใจ  นั่นคือพิพิธภัณฑ์ Beijing Grand Canal ที่ตั้งอยู่ในศูนย์บริหารเทศบาลกรุงปักกิ่ง ที่เพิ่งเปิดให้เข้าชมเมื่อปลายปีที่มา

Grand Canal หรือที่ภาษาจีนเรียกว่าคลองต้ายวิ่นเหอเป็นคลองขุดที่เก่าแก่และยาวที่สุดในโลก มีความยาวกว่า 3,200 กิโลเมตร มีอายุเก่าแก่กว่า 2,500 ปี สร้างขึ้นตั้งแต่ยุคชุนชิว (Spring and Autumn Period) หรือ 770-476 ปีก่อนคริสตกาล ประกอบด้วยคลอง 3 ส่วน ได้แก่ คลองใหญ่ปักกิ่ง-หางโจว คลองใหญ่ในราชวงศ์สุยและถัง และคลองเจ้อตง คลองใหญ่สายนี้เชื่อมต่อปักกิ่งและหางโจวในมณฑลเจ้อเจียงทางตะวันออกของจีน เชื่อมต่อแม่น้ำฮวงโหและแม่น้ำแยงซีเกียง เป็นหนึ่งในเส้นทางคมนาคมทางน้ำที่สำคัญทางตะวันออกของจีน

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา มีการเปิดพิพิธภัณฑ์และเปิดพื้นที่คลองในบริเวณต่างๆ ตามแนวคลองใหญ่  เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่สำคัญของจีน  เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชมคลองขุดที่เต็มไปด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์

โดยพิพิธภัณฑ์แห่งล่าสุด คือพิพิธภัณฑ์ Beijing Grand Canal เพิ่งเปิดให้ผู้สนใจเข้าชมเมื่อเดือนธันวาคม 2023 เป็นอีกหนึ่งสถานที่สำคัญของการย้อนรอยประวัติศาสตร์เส้นทางการค้าและวัฒนธรรมของจีน  พิพิธภัณฑ์นี้สร้างอยู่บนพื้นที่ประมาณ 99,700 ตารางเมตร  พิพิธภัณฑ์ได้รับการออกแบบและตกแต่งเป็นอาคารทรงเรือ ด้านในมีห้องโถงอเนกประสงค์  พื้นที่จัดแสดงนิทรรศการ และพื้นที่จัดกิจกรรมศิลปะวัฒนธรรม

ความพิเศษของพิพิธภัณฑ์นี้คือ พิพิธภัณฑ์ Beijing Grand Canal เป็น 1 ใน 3 อาคารสำคัญของศูนย์บริหารเทศบาลกรุงปักกิ่ง ที่จัดให้เป็นพื้นที่สาธารณะและแหล่งเรียนรู้ของประชาชน  ภายในพิพิธภัณฑ์มีการจัดแสดงโบราณวัตถุและงานศิลปะกว่า 1,000 ชิ้น ตามการพัฒนาคลองในยุคต่างๆ  มีการจัดแสดงในรูปแบบม้วนหนังสือยาว 27.4 เมตร นำเสนอมรดกทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของคลองสายนี้ และการเล่าเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างเมือง สายน้ำ คลองโบราณ และผู้คน จากอดีตถึงปัจจุบันผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล ทำให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของเมืองและการใช้ประโยชน์จากคลองขุดในยุคต่างๆ ประวัติศาสตร์การพัฒนาเมืองของปักกิ่ง  เรื่องราวความสําเร็จในการพัฒนาคลองชุดในมิติภูมิศาสตร์ อารยธรรมของมนุษย์ และนิเวศวิทยา นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอแผนแม่บทเมืองของปักกิ่งและการพัฒนาเมืองด้วย

ตั้งแต่พิพิภัณฑ์ Beijing Grand Canal เปิดให้เข้าชม มีการจัดแสดงนิทรรศการต่างๆ อาทิ  นิทรรศการ Beijing Grand Canal Picture Scroll  นิทรรศการ More than the Canal - Immersive Experience นิทรรศการภาพวาดดอกไม้และนกจาก Beijing Fine Art Academy และ นิทรรศการภาพการก่อสร้างและการพัฒนาปักกิ่ง เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมหมุนเวียน เช่นการแสดงศิลปะพื้นบ้าน "Sound of the Canal" สัปดาห์ศิลปะการแสดง "Drama on the Canal" เป็นต้น โดยพิพิธภัณฑ์นี้สามารถรองรับผู้มาเยี่ยมชมวันละกว่า 6,000 คน

พิพิธภัณฑ์ Grand Canal จึงเป็นพิพิธภัณฑ์อีกแห่งหนึ่ง ที่จะได้ย้อนเวลาหาอดีต เรียนรู้อารยธรรมที่ยิ่งใหญ่ของจีน จากการขุดคลองและพัฒนาเมือง ใครที่มาเยือนปักกิ่งไม่ควรพลาดที่จะมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์นี้ และถ้ามาเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ Grand Canal แล้ว ยังสามารถเข้าชมศูนย์ศิลปะการแสดงปักกิ่ง  (Beijing Performing Arts Center) และห้องสมุดปักกิ่ง (Beijing Library) 3 อาคารสำคัญของศูนย์บริหารเทศบาลกรุงปักกิ่งที่อยู่ใกล้ๆ กันได้อีกด้วย  

บทความ : ประวีณมัย บ่ายคล้อย

ภาพ : Xinhua

ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น