วางจำหน่ายหนังสือ “สีจิ้นผิง:หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางฉบับปี 2023” ฉบับภาษาอังกฤษ
 การเผยแพร่:2024-04-29 17:08:12   ดูความถี่:0 แหล่ง:CMG

\

เมื่อเร็ว ๆ นี้ หนังสือเรื่อง “สี จิ้นผิง:หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางฉบับปี 2023” ฉบับภาษาอังกฤษ ที่แปลโดยสถาบันประวัติศาสตร์และวรรณกรรมพรรคแห่งคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน ตีพิมพ์โดยสำนักพิมพ์บรรณาธิการและการแปลส่วนกลาง ได้เริ่มวางจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศแล้ว

หนังสือ “สี จิ้นผิง:หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางฉบับปี 2023” ฉบับภาษาอังกฤษ ได้รวบรวมบทความสำคัญของนายสี จิ้นผิง เลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีนว่าด้วยเรื่องงานสร้างสรรค์หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง ช่วงเดือนกันยายน ปี 2013 – พฤศจิกายน ปี 2023 หนังสือได้สะท้อนให้เห็นถึงการตีความหลักการชี้นำ เนื้อหาที่สมบูรณ์ หนทางเพื่อบรรลุเป้าหมายอย่างลุ่มลึกของนายสี จิ้นผิง ได้แสดงให้เห็นถึงกระบวนการพัฒนางานสร้างสรรค์หนึ่งแถบหนึ่งเส้น จากข้อริเริ่มของจีนสู่การปฏิบัติที่เป็นสากล จากแนวคิดปรับสู่การลงมือปฏิบัติ จากวิสัยทัศน์เปลี่ยนเป็นความจริง จากการวางแผนเป็นรายละเอียด จนประสบผลสำเร็จที่จริงจัง กลายเป็นผลิตภัณฑ์สาธารณะระหว่างประเทศและแพลตฟอร์มด้านความร่วมมือสากลที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างยิ่ง

การจัดจำหน่ายหนังสือฉบับภาษาอังกฤษเล่มนี้ จะมีประโยชน์ต่อผู้อ่านชาวต่างชาติรับรู้แนวคิด มาตรการ เป้าหมายและผลสำเร็จแห่งการร่วมสร้างหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางอย่างลุ่มลึก มีความหมายสำคัญต่อการเพิ่มพูนความเข้าใจจากประชาคมโลก ลงลึกความร่วมมือด้านหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางระหว่างประเทศ ร่วมผลักดันการพัฒนาร่วมสร้างหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางด้วยคุณภาพสูง ทำให้หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางอำนวยประโยชน์ให้กับประเทศและประชาชนมากขึ้น (Yim/Cui)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น