เฉลยข้อสงสัย ทำไมสะพานเซมุน-บอร์กา ในเซอร์เบียเป็นที่รู้จักกันในชื่อ “สะพานจีน”
 การเผยแพร่:2024-05-07 17:08:48   ดูความถี่:0 แหล่ง:CMG

\

สะพานเซมุน-บอร์กา (Zemun-Borca bridge) ในกรุงเบลเกรดของเซอร์เบีย เป็นสะพานแห่งแรกที่วิสาหกิจจีนรับงานก่อสร้างในยุโรปสร้างแล้วเสร็จในปี 2014 สะพานแห่งนี้เป็นสะพานข้ามแม่น้ำดานูบ ทำให้การเดินทางระหว่างเขตเซมุนกับเขตบอร์กาที่ตั้งอยู่สองฝั่งของแม่น้ำใช้เวลาน้อยลงจาก 1 ชั่วโมง เหลือแค่ 10 นาที สร้างความสะดวกสู่ชีวิตชาวบ้านท้องถิ่น ดังนั้นคนท้องถิ่นมักจะเรียกสะพานแห่งนี้ว่า “สะพานจีน” หรือ “สะพานแห่งมิตรภาพ” (Bo/Ldan)

\

\

\

\

\


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น