ทุ่งนาขั้นบันไดบนที่ราบสูงนี้เป็นเหมือน "ลายนิ้วมือ" ของผืนดิน
 การเผยแพร่:2024-05-07 17:22:59   ดูความถี่:0 แหล่ง:CMG

\

อำเภอเผิงหยาง เมืองกู้หยวน เขตปกครองตนเองชนเผ่าหุยหนิงเซี่ย ตั้งอยู่บนที่ราบสูง “หวงถู่” (ดินเหลือง) ของจีน ที่นี่มีนาขั้นบันไดที่แห้งแล้งหลายแสนโหม่ว เมื่อมองจากมุมสูงดูเหมือนเป็น รูป “ลายนิ้วมือ” ของที่ดิน

\

อำเภอเผิงหยางเป็นเขตแห้งแล้งตั้งแต่สมัยโบราณ โดยมีคำกล่าวโบราณว่า “ใน 10 ปีจะแห้งแล้ง 9 ปี” และเคยกำหนดโดยโครงการอาหารและการพัฒนาแห่งสหประชาชาติว่าเป็นหนึ่งในสถานที่ที่ไม่เหมาะกับการใช้ชีวิตของมนุษย์ แต่ปัจจุบันพื้นที่แห่งนี้เต็มไปด้วยความมีชีวิตชีวา (Bo/Ldan)

\

\

ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น