ปธน. สี กับ ปธน. มาครง พบกันวงเล็ก ที่รัฐ Hautes-Pyrenees
 การเผยแพร่:2024-05-08 17:25:08   ดูความถี่:0 แหล่ง:CMG

\

วันที่ 7 พฤษภาคม 2024 ตามเวลาท้องถิ่น นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีนโดยสารเครื่องบินพิเศษออกจากรุงปารีสไปเยือนต่อที่รัฐ Hautes-Pyrenees ทางตะวันตกเฉียงใต้ของฝรั่งเศส ตามคำเชิญพิเศษของประธานาธิบดีเอ็มมานูเอล มาครง ของฝรั่งเศส

ปธน.มาครง และนาง Brigitte Macron ภรรยาเดินทางถึงล่วงหน้า นำคณะผู้แทนทางการท้องถิ่น ไปต้อนรับถึงท่าอากาศยาน Tarbes  รัฐ Hautes-Pyrenees ยินดีต้องรับนายสี จิ้นผิงกับภรรยามาเยือน รัฐ Hautes-Pyrenees ที่มีความหมายพิเศษกับปธน.มาครง

\

ท่ามกลางบรรยากาศที่สบายๆ ประมุขทั้งสองประเทศพร้อมคู่ครอง ได้หารือกันทางยุทธศาสตร์เกี่ยวกับประเด็นสำคัญบางประเด็น

ปธน. สีระบุว่า จีนกับฝรั่งเศสถึงแม้ว่ามีอารยธรรมต่างกันระหว่างตะวันออก-ตะวันตก มีความต่างด้านค่านิยม ระบอบสังคมก็ตาม ทว่าล้วนให้ความสำคัญกับการแลกเปลี่ยนเป็นแบบอย่างแก่กันทางอารยธรรม สองฝ่ายสามารถอยู่ร่วมกันอย่างปรองดองกันได้และสงวนความต่าง ใช้การเจรจาและการร่วมมือสร้างคุณงามความดีใหม่เพื่อสันติภาพและการพัฒนาของโลก ตลอดจนความก้าวหน้าของมวลมนุษยชาติ

จีนยินดีเพิ่มการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมกับฝรั่งเศสและยุโรปมากขึ้น ลงลึกความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างต่อเนื่อง เพิ่มความเข้าใจกันในทางที่ถูกต้อง สร้างเสริมและสานสัมพันธ์มิตรภาพจีน-ฝรั่งเศส จีน-ยุโรป

\

ด้าน ปธน.มาครง ระบุว่า ฝรั่งเศส-จีนล้วนเป็นประเทศสมาชิกถาวรของคณะกรรมการความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ข้าพเจ้ารอคอยที่จะรักษาการติดต่ออย่างใกล้ชิดกับ ปธน. สี แสดงบทบาทที่เป็นคุณเพื่อรักษาสันติภาพ เสถียรภาพของยุโรปและโลก

\

ค่ำวันเดียวกัน นายสี จิ้นผิง โดยสารเครื่องบินพิเศษออกจากฝรั่งเศส ไปเยือนต่อที่กรุงเบลเกรด เริ่มเยือนเซอร์เบียอย่างเป็นทางการ ตามคำเชิญของนาย Aleksandar Vucic ประธานาธิบดีเซอร์เบีย (Ying/LING/CAI)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น