จีนส่งกระแสไฟฟ้าข้ามภูมิภาคเพิ่มมากขึ้น 3.7% ในไตรมาสแรกของปีนี้
 การเผยแพร่:2024-05-14 16:28:20   ดูความถี่:0 แหล่ง:CMG

\

ข้อมูลจากสหพันธ์วิสาหกิจการไฟฟ้าจีนระบุว่าไตรมาสแรกของปีนี้ จีนมีปริมาณการส่งกระแสไฟฟ้าข้ามภูมิภาคจำนวน 195,200 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง ขยายตัวมากขึ้น 3.7% ในจำนวนนี้ภาคตะวันตกเฉียงเหนือส่งกระแสไฟฟ้าให้ภูมิภาคอื่นเป็นจำนวน 77,700 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง ขยายตัวมากขึ้น 11.2% เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปี 2023 คิดเป็น 39.8% ของยอดปริมาณส่งกระแสไฟฟ้าข้ามภูมิภาคของทั่วประเทศจีน ซึ่งแสดงให้เห็นว่ากำลังส่งกระแสไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าไปถึงพื้นที่ที่ต้องการกระแสไฟฟ้ากำลังเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีเสถียรภาพ

ไตรมาสแรกของปีนี้ทั่วทั้งประเทศจีนใช้ปริมาณกระแสไฟฟ้าจำนวน 2.34 ล้านล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง ขยายตัวมากขึ้น 9.8% ซึ่งมี 5 สาเหตุคือ 1. อุตสาหกรรมประเภท 1 รักษาแนวโน้มการเติบโตอย่างรวดเร็ว และ 2. อุตสาหกรรมที่ 2 มีปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นเป็นจำนวนมาก โดยอัตราการเพิ่มของปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้าของไฮ-เทคโนโลยีและการผลิตอุปกรณ์เครื่องจักรขยายตัวมากที่สุด 3. อุตสาหกรรมที่ 3 มีปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้าขยายตัวมากขึ้นอย่างรวดเร็วอย่างต่อเนื่อง 4. ปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้าของชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในเขตเมืองและเขตชนบทเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว 5. คือทุกมณฑลของทั่วประเทศจีนต่างมีการใช้กระแสไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น