เซรามิคที่ฝังกระจกแม้มีรูแต่ไม่มี “น้ำรั่วซึม"
 การเผยแพร่:2024-05-14 16:29:49   ดูความถี่:0 แหล่ง:CMG

\

เตาไฟเครื่องปั้นดินเผาในจิ่งเต๋อเจิ้นที่ไม่เคยดับเป็นเวลากว่าพันปีแล้ว  เครื่องเซรามิค “หลิงหลง” ซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ เลื่องชื่อในจีนและต่างประเทศ  ถูกขนานนามจากชาวต่างชาติว่าเป็น “เซรามิคที่ฝังกระจก” ที่แม้มีรูแต่ไม่มีน้ำรั่วซึม  ทักษะดั้งเดิมและสุนทรียศาสตร์ของจีนเป็นที่น่าอัศจรรย์จริงๆ

(Bo/LR/LDD)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น