ปี 2024 จีนวางแผนรับสมัครนักศึกษาจบใหม่ 34,400 คนเพื่อโครงการสนับสนุนการศึกษา การเกษตร การแพทย์ และช่วยสร้างความเจริญในเขตชนบท
 การเผยแพร่:2024-05-14 16:32:24   ดูความถี่:0 แหล่ง:CMG

\

วันที่ 13 พฤษภาคม กระทรวงทรัพยากรมนุษย์และประกันสังคมจีนประกาศโครงการสนับสนุนการศึกษา การเกษตร การแพทย์ และช่วยสร้างความเจริญในเขตชนบท ปี 2024 โดยกำหนดแผนการรับสมัครนักศึกษาจบใหม่ 34,400 คน ซึ่งมีระยะเวลาปฏิบัติงาน 2 ปี

นายจัง เหวินเหมี่ยว อธิบดีกรมบริหารทรัพยากรมนุษย์ของกระทรวงทรัพยากรมนุษย์และประกันสังคมจีนกล่าวว่าโครงการในปีนี้จะให้ความสำคัญมากกว่าต่อเขตที่ค่อนข้างล้าหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และพื้นที่ชนกลุ่มน้อย เป็นต้น ท้องที่ต่างๆ จะปฏิบัติตามความต้องการที่สร้างความเจริญรุ่งเรืองในเขตชนบทอย่างรอบด้าน

ตั้งแต่เริ่มเปิดโครงการสนับสนุนการศึกษา การเกษตร การแพทย์ และช่วยสร้างความเจริญในเขตชนบทเมื่อปี 2021 ทั่วประเทศจีนได้ส่งนักศึกษาจบใหม่ 121,700 คน ให้ไปทำงานในหน่วยงานขั้นพื้นฐานของท้องที่ต่างๆ โดยได้แสดงบทบาทสำคัญในการเสริมการสร้างทีมงานบุคลากรตำแหน่งพื้นฐานและช่วยสร้างความเจริญรุ่งเรืองในเขตชนบทอย่างรอบด้าน (Bo/Yanz/Sun)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น