CMG ประกาศ “รายงานการดำเนินการ ESG ของบริษัทต่างชาติในจีน”
 การเผยแพร่:2024-05-14 16:35:24   ดูความถี่:0 แหล่ง:CMG

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคมที่ผ่านมา ไช่น่ามีเดียกรุ๊ปหรือ CMG  ประกาศ “รายงานการดำเนินการ ESG ของบริษัทต่างชาติในจีน” อย่างเป็นทางการ โดย “ ECG ”เป็นตัวย่อของสามคำศัพท์อังกฤษได้แก่ สิ่งแวดล้อม (Environmental)สังคม (Social)และธรรมาภิบาล (Governance) โดยทั้งสามด้านนี้เป็นข้อพิจารณาที่สําคัญสําหรับความยั่งยืนของบริษัท อีกทั้งยังถือเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทอีกด้วย

\

หลายปีมานี้เนื่องจากจีนยังคงส่งเสริมการพัฒนาคาร์บอนต่ำและการเปลี่ยนแปลงเชิงสีเขียวของบริษัทต่างชาติที่ลงทุนในจีน ทำให้บริษัทต่างชาติในจีนจำนวนมากเน้นให้คุณค่าทางธุรกิจควบคู่ไปกับคุณค่าทางสังคม เน้นให้ข้อเสนอคุณค่า ESG เข้ากับแนวคิดการพัฒนาใหม่ของจีน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อจีน การประกาศ “รายงานการดำเนินการ ESG ของบริษัทต่างชาติในจีน” ของ CMG ในครั้งนี้ ยังมีข้อเสนอให้บริษัทต่างชาติยกระดับการดำเนินงานด้าน  ESG ให้สูงขึ้น เพื่อผลักดันการรวมตัวของบริษัทต่างชาติให้เข้ากับสถานการณ์โดยรวมของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่มีคุณภาพสูงของจีน (Bo/Zi)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น