รองปธน.จีนเข้าร่วมการประชุมสุดยอดว่าด้วยการส่งเสริมการค้าการลงทุนทั่วโลกปี 2024
 การเผยแพร่:2024-05-14 16:37:11   ดูความถี่:0 แหล่ง:CMG

\

วันที่ 13 พฤษภาคม นายหาน เจิ้งรองประธานาธิบดีจีนได้เข้าร่วมการประชุมสุดยอดว่าด้วยการส่งเสริมการค้าการลงทุนทั่วโลกปี 2024 ที่จัดขึ้นที่กรุงปักกิ่ง พร้อมกล่าวคำปราศรัย

นายหาน เจิ้ง กล่าวว่าประธานาธิบดีสี จิ้นผิงของจีนชี้ให้เห็นหลายครั้งว่าเมื่อเผชิญหน้ากับความเสี่ยงและความท้าทาย ประเทศต่างๆ ควรร่วมมือร่วมใจกัน ยืนหยัดแนวคิดที่ว่าร่วมมือเพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน ผลักดันการพัฒนาร่วมกันของโลก จีนจะขยายการเปิดสู่ภายนอกต่อไป ร่วมแบ่งปันผลประโยชน์จากการพัฒนากับฝ่ายต่างๆ

นายหาน เจิ้ง ชี้ให้เห็นว่าปัจจุบันการฟื้นฟูทางเศรษฐกิจของโลกกำลังเผชิญกับการทดสอบ มีทั้งโอกาสการพัฒนาและความเสี่ยงที่มาพร้อมกัน จีนมองว่าความมุ่งมั่นในการผลักดันความเสรีและความสะดวกด้านการค้าและการลงทุนอย่างแน่วแน่ รักษาความมั่นคงและความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุตสาหกรรมการผลิตและห่วงโซ่อุปทานของทั่วโลกเป็นสิ่งที่จะสามารถกระชับความร่วมมือ และเอื้อประโยชน์แก่กันมากยิ่งขึ้น ควรใช้โอกาสของการปฏิวัติทางเทคโนโลยีและการปฏิวัติทางอุตสาหกรรมการผลิตรอบใหม่ ใช้แนวคิดและมาตรการที่เปิดกว้างและสร้างสรรค์ใหม่   พัฒนาจุดเติบโตใหม่ทางเศรษฐกิจ ปฏิบัติตามกลไกพหุภาคีอย่างแท้จริง รักษาระบบการค้าพหุภาคีที่มีองค์การการค้าโลกเป็นแกนกลาง ผลักดันการสร้างสรรค์เศรษฐกิจโลกที่เปิดกว้าง ส่งเสริมเศรษฐกิจไร้พรมแดนที่มีความหลากหลายและสร้างผลประโยชน์ให้กับผู้คนทั่วไป

การประชุมสุดยอดในครั้งนี้มีหัวข้อ  “การคัดเลือกในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง” ผู้รับผิดชอบจากองค์กรระหว่างประเทศ องค์กรเศรษฐกิจ สมาคมการค้าต่างประเทศ องค์การส่งเสริมการค้าทั่วโลกและผู้แทนนักธุรกิจทั้งจีนและต่างประเทศจำนวนกว่า 750 คนเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น