การประชุมสุดยอดว่าด้วยการส่งเสริมการค้าการลงทุนทั่วโลกปี 2024 ฟื้นฟูเศรษฐกิจโลก
 การเผยแพร่:2024-05-15 17:31:18   ดูความถี่:0 แหล่ง:CMG

\

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม ที่ผ่านมา การประชุมสุดยอดว่าด้วยการส่งเสริมการค้าการลงทุนทั่วโลกปี 2024 จัดขึ้นที่กรุงปักกิ่ง  หัวข้อของการประชุมคือ "ความไว้วางใจและความร่วมมือระหว่างกัน: ทางเลือกในเวลาที่เปลี่ยนแปลง" การประชุมสุดยอดดังกล่าวได้กระชับความไว้วางใจซึ่งกันและกันและแสวงหาความร่วมมือผ่านการเจรจาและการแลกเปลี่ยน ตลอดรวมเป็นฉันทามติทางอุตสาหกรรมและการค้า เพื่อรวมเป็นกำลังช่วยการฟื้นตัวและการพัฒนาของเศรษฐกิจโลก

ตัวแทนทั้งหมด 170 รายจากองค์กรต่างประเทศ 40 ประเทศและภูมิภาคได้เข้าร่วมการประชุมสุดยอดครั้งนี้ เป็นที่น่าสังเกตว่า สมาคมนักธุรกิจต่างชาติทั้งหมด 18 สมาคมในจีนได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ซึ่งถือเป็น "การรวมตัวของครอบครัว" เป็นครั้งแรก ตัวแทนจากวงการธุรกิจระดับโลกที่เข้าร่วมการประชุม ได้ร่วมกันหารือถึงแนวทางในการจัดการกับความท้าทายระดับโลกผ่านความไว้วางใจและความร่วมมือซึ่งกันและกันภายใต้การเปลี่ยนแปลงแห่งศตวรรษ เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของโลก (Ying/Lei/Zi)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น