ท้องที่ต่างๆของจีนจัดกิจกรรมต้อนรับวันสิ่งแวดล้อมโลก
 การเผยแพร่:2024-06-07 16:08:01   ดูความถี่:0 แหล่ง:CMG

\

วันที่ 5 มิถุนายน เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก กิจกรรมของจีนในปีนี้มีหัวข้อว่า “ผลักดันการสร้างสรรค์จีนที่สวยงามอย่างรอบด้าน” ท้องที่ต่างๆของจีนพากันจัดกิจกรรมรูปแบบหลากหลาย เพื่อผลักดันแนวคิดการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ และระดมผู้คนเข้าร่วมการสร้างสรรค์จีนสวยงามมากยิ่งขึ้น

\

ทางการจีนจัดกิจกรรมสำคัญเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมปีนี้ ณ เมืองหนานหนิง เขตกว่างซี กระทรวงนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมจีนประกาศแถลงการณ์สภาพนิเวศและสิ่งแวดล้อมจีนปี 2023 โดยประกาศรายชื่อแบบอย่างดีเลิศด้านการสร้างสรรค์จีนที่สวยงาม

\

ทั่วประเทศจีนจัดกิจกรรมหลากหลาย เช่น มณฑลเจียงซีมีการปล่อยพันธุ์ปลาสู่แม่น้ำจำนวนล้านตัว, เมืองฉินหวงเต่า มณฑลเหอเป่ย ปล่อยพันธุ์ปลาสู่ทะเลกเป็นจำนวน 3 แสนตัว และในเมืองหวงสือ มณฑลหูเป่ย เหล่าอาสาสมัครได้ช่วยกันเก็บขยะตามฝั่งทะเลสาบต้าเหยี่ยหู (Yim/Cai/Sun)

\


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น