5 เดือนแรกปีนี้ การนำเข้า-ส่งออกสินค้าของจีนเพิ่มขึ้น 6.3%
 การเผยแพร่:2024-06-07 16:21:03   ดูความถี่:0 แหล่ง:CMG

สถิติจากศุลกากรจีนระบุว่า ช่วง 5 เดือนแรกปี 2024  ยอดมูลค่าการนำเข้าและส่งออกสินค้าของจีนมีถึง 17.5 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้น 6.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีที่แล้ว ในจำนวนนี้ การส่งออกเป็น 9.95 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้น 6.1% การนำเข้าเป็น 7.75 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้น 6.4% เกินดุลการค้า 2.4 ล้านล้านหยวน ขยายตัว 5.2%

ช่วง 5 เดือนแรกปีนี้ อาเซียนหุ้นส่วนการค้าใหญ่ที่สุดของจีน มียอดการค้ากับจีนเป็น 2.77 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้น10.8% คิดเป็น 15.8% ของยอดการค้าต่างประเทศของจีน สำหรับสหภาพยุโรป หุ้นส่วนการค้าใหญ่อันดับที่ 2 ของจีน ยอดการค้าจีน-สหภาพยุโรปเป็น 2.23 ล้านล้านหยวน ลดลง 1.3% คิดเป็น 12.7% ของยอดการค้าต่างประเทศ และสหรัฐฯ หุ้นส่วนการค้าใหญ่อันดับที่ 3 ของจีน ยอดการค้าจีน-สหรัฐฯ เป็น 1.87  ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้น 2% คิดเป็น 10.7% ของยอดการค้าต่างประเทศของจีน ขณะเดียวกัน จีนมีการนำเข้าและส่งออกสินค้ากับประเทศรายทาง “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” เป็น 8.31 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้น 7.2% (Yim/Cai/Sun)


ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น